ETKİNLİKLER

29 Haziran 2013 - Yeni Sermaye Piyasası Kanunu`nda Tedbirler, Suç ve Cezalar Eğitimi


Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ile sermaye piyasalarını düzenleyen yeni bir yasal çerçeve oluşturulmuştur. Kanun, birçok yeni düzenlemeyi, kurumu içermekte, halka açık şirketler, sermaye piyasası kurumları ve diğer piyasa aktörleri için yeni yükümlülükler öngörmektedir. Böylece bir taraftan sermaye piyasası aktörlerinin sorumluluklarını artırırken diğer taraftan daha etkin tedbirler getirilmekte ve cezalar artırılmaktadır.


Özellikle idari para cezalarının kapsamı ve miktarları önemli derecede değişmiştir. Bu nedenle, sermaye piyasası kurumları (aracı kurumlar, yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ve diğerleri) ile halka açık şirketlerdeki yönetici ve çalışanların, mesleklerini daha profesyonel çerçevede yapması daha sağlıklı bir piyasanın oluşmasına önemli ölçüde katkı yapacaktır. Lebib Yalkın Yayımları ve Türk Ekonomik Hukuk Araştırmaları Vakfı (TEHAV) işbirliği ile düzenlenecek eğitim programında, bu konular tüm detaylarıyla işlenecektir. Program, SPK' da uzun yıllar görev yapmış, Yeni Sermaye Piyasası Kanunu'nun hazırlanmasında aktif olarak rol almış, bizzat denetimlerle uygulama ayağında da tecrübe sahibi olan uzman hukukçu eğitimcimiz tarafından gerçekleştirilecektir.


Eğitimin Kapsamı


• Yeni tedbirler nelerdir?
• Yeni tedbirler hangi şartlarda ve ne kapsamda uygulanabilecektir?
• İdari para cezalarına ilişkin hangi yenilikler getirilmiştir?
• İdari para cezalarının sorumlusu kimlerdir?
• İdari para cezası tutarları nasıl belirlenmektedir?
• Para cezalarına karşı hangi mekanizmalar kullanılabilir?
• Yeni Kanunda suçların kapsamı ne ölçüde değişmiştir?
• Yeni Kanunda yeni suç tanımları var mıdır? Varsa ne tür fiiller suç haline gelmiştir?
• Sektör çalışanlarının bilmesi ve dikkat etmesi gereken yeni bir suç tipi: Önceden alım satım (front running).
• Halka açık şirketlerin yönetici ve çalışanlarının dikkat etmesi gereken; şirket payı üzerinde işlem yapma kuralları.
• Banka ve aracı kurum çalışanlarının yeni sır saklama yükümlülükleri.
• Sermaye piyasası kurumlarının bildirim yükümlülüğü.
• Piyasa bozucu eylemlerin içeriği ve örneklerle tipik piyasa bozucu eylemler.
• Piyasa bozucu eylemler ve sermaye piyasası suçları arasındaki farklar: Hangi fiiller piyasa bozucu eylem hangileri sermaye piyasası suçu olabilir?
• Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı (yalan, yanlış, yanıltıcı bilgi vermek, söylenti çıkarmak, haber vermek, yorum yapmak ve rapor hazırlamak) suçunun kapsamı nedir? Hazırlanan raporlardan sorumluluk nasıl belirlenecektir?
• Hangi suçlarda etkin pişmanlık uygulanır? Şartları nelerdir, nasıl uygulanacaktır?

Eğitim Detayları


Tarih: 29 Haziran 2013
Saat: 09:00-17:00
Yer: İstanbulÜniversitesiSosyalTesisleri,
Baltalimanı, İstanbul
Son Kayıt: 27 Haziran 2013
Katılım Bedeli: 500TL+KDV
Lebib Yalkın aboneleri ve TEHAV üyeleri için katılım bedeli indirimli olup, 425TL+KDV' dir.


2 Ciltlik Lebib Yalkın Sermaye Piyasası Mevzuatı her katılımcıya verilecek olup, eğitim sırasında düzenlemeler bu kitaplardan takip edilecektir.


Katılımcı Profili

Sermaye Piyasası Kurumların ve Halka Açık/ Açılmayı Planlayan Şirketlerin Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetici ve Yetkilileri, Yatırımcılar, Denetçiler, Mali Müşavirler, Hukukçular. 

Ön Kayıt Formu için tıklayınız.


Eğitimci Bilgileri


Bekir Emre HAYKIR


Eğitim


Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2001 yılında mezun olan Emre, 2007 yılında Bahçeşehir Üniversitesi'nde Avrupa Birliği Çalışmaları yüksek lisans programını tamamlamıştır.

2010 yılında ise King's College London'dan Uluslararası Finans Hukuku yüksek lisans derecesini almıştır. Bu yüksek lisans programında Proje Finansmanı, Seküritizasyon, Türev Ürünler, Uluslararası Bono İhraçları, Sendikasyonlar, İngiliz Finansal Hizmetler Hukuku üzerine yoğunlaşan Emre "Mezzanine Debts in Acquisition Finance" başlıklı çalışması ile programı başarı ile tamamlamıştır.

İyi derecede İngilizce bilmektedir.


Kariyer


Uzman Hukukçu ve Grup Başkanı olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nda yaklaşık 10 yıl görev yapmıştır. 2003 yılında Uzman Hukukçu Yardımcısı olarak SPK'daki kariyerine başlayan Haykır, 2006'da Uzman Hukukçu olarak SPK Denetleme Dairesi'nde görev aldı. 2011 yılında ise Piyasa Denetim Grubu Başkanı olarak atandı.

SPK'daki görevi süresince; halka açık şirketler, yatırım fonları, bankalar, aracı kurumlar, borsalar ile diğer sermaye piyasası kurumlarının denetimlerini gerçekleştirmiştir. Örtülü kazanç aktarımı, insider trading, manipülasyon ve diğer sermaye piyasası suçları ile halka arzlar, sermaye piyasası faaliyetleri de dâhil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına ilişkin çeşitli alanlarda çok sayıda inceleme ve soruşturma yürütmüştür. SEC (ABD), FSA (İngiltere), SCA (Birleşik Arap Emirlikleri) gibi yabancı finans otoriteleriyle gerçekleştirilen eğitim veya inceleme çalışmalarında yer almıştır.

Yeni Sermaye Piyasası Kanunu'nun hazırlanmasında aktif olarak görev almış, çeşitli tebliğ ve ikincil düzenleme taslaklarını hazırlamış ve ilgili çalışma gruplarını yönetmiştir.

Mart 2013 itibariyle PwC Türkiye bünyesine katılmış olup, burada Sermaye Piyasaları üzerinde danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Askerlik görevini Askeri Savcı olarak yerine getirmiştir. İstanbul Barosuna kayıtlıdır.


Katılım Bilgileri

- Katılımcı sayısı sınırlıdır. Başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.
- Katılım bedeli KDV Dahil 590 TL'dir. Lebib Yalkın aboneleri ve TEHAV üyeleri için indirimli katılım bedeli KDV Dahil 500 TL'dir.
- Öğle yemeği, çay-kahve ikramları katılım bedeline dahildir.
- Katılımcılara 2 ciltten oluşan Lebib Yalkın Sermaye Piyasası Mevzuatı eğitim öncesinde verilerek, eğitim sırasında güncel mevzuat üzerinde çalışma olanağı sağlanacaktır.
- Program sonunda katılım belgesi verilecektir.
- Önceden bilgilendirmek şartıyla, gerektiğinde eğitimci ya da eğitim yerini değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkımız saklıdır.
- Başvuru için Ön Kayıt Formu'nun doldurulup 0212 270 04 78 nolu faksa ya da pazarlama@lebibyalkin.com.tr adresine gönderilmesi veya 0212 282 39 00 no' lu telefondan bize ulaşılması gerekmektedir.
Kesin kayıt için ödeme yapılacak Lebib Yalkın Yayımları banka bilgileri aşağıdadır:
Not: Lütfen dekontun açıklama kısmına 'eğitim bedeli' olarak belirtiniz.


AKBANK Gayrettepe Ticari (*)
(789)0001938    IBAN  TR58  0004  6007  8988  8000  0019  38
GARANTİ BANKASI Maslak Bulvar 
(448)1201400    IBAN  TR85  0006  2000  4480  0001  2014  00
YAPI KREDİ BANKASI Sanayi Mah
(854) 70970953 IBAN  TR90  0006  7010  0000  0070  9709  53
İŞ BANKASI Kabataş
(1024) 138600   IBAN  TR40  0006  4000  0011  0240  1386  00
(*) havale masrafı alınmamaktadır.


« Geri