ETKİNLİKLER

14 Haziran 2013 - Bankacılık Hukuku Eğitimi


Bankacılık Kanunu ve özellikle Yeni Türk Ticaret Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat ışığında, Bankacılık Hukuku bu eğitimde kapsamlı olarak ele alınacaktır. Bu amaçla, Bankacılık Kanunu'nda yer alan kurumlar ve aktörler incelenecek; bankaların kuruluşu ve faaliyete geçmesi, yapısı, faaliyetleri açıklanacaktır. Bankaların yönetimine ve kurumsal yönetim ilkelerine özel bir önem verilecek, banka kredilerine de geniş yer ayrılacaktır. Çalışmada, Bankacılık Kanunu'nun İdare ve Ceza Hukuku disiplinlerinin kapsamı dışında kalan yönleri incelenecek; bankacılık işlemlerinin temel altyapısını oluşturan düzen ortaya konulacaktır.

Lebib Yalkın Yayımları ve Türk Ekonomik Hukuk Araştırmaları Vakfı (TEHAV) işbirliği ile düzenlenecek bu eğitim programı, Ticaret Hukuku ve Banka Hukuku'nda uzman akademisyen tarafından verilecektir.

Eğitimin Kapsamı

 • Genel Bakış, İlkeler, Kavramlar
 • Bankaların Kuruluşu ve Faaliyete Geçmesi ile Bankaların Faaliyetleri
 • Banka Anonim Ortaklığının Yapısı
 • Bankaların Kurumsal Yönetimi
 • Bankaların Kayıt ve Muhasebe Düzeni, Finansal Yapısı ve  Raporlama
 • Bankaların İç ve Dış Denetimi ile Gözetimi
 • Banka Kredileri
 • Mevduat, Katılma Hesabı ve Özel Cari Hesap ile İlgili Düzenlemeler
 • Bankaların İştirak ve Taşınmaz Edinimine Yönelik Sınırlamalar ile Diğer Sınırlamalar
 • Bankacılık Sırrı Kavramı
 • Finansal Holdingler
 • Bankalarda Pay, Paysahibi, Nitelikli Pay, Kontrol ve Payın Devri
 • Bankalarda Anasözleşme Değişiklikleri, Birleşme ve İradî Tasfiye işlemleri
 • Bankalar Hakkında Uygulanan Tedbirler

Detaylı Eğitim Kapsamı için tıklayınız.

 

Eğitim Detayları

Tarih:                                        14 Haziran 2013 Saat:                                             09:00-17:00
Yer:      
İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesisleri Baltalimanı, İstanbul
Son Kayıt:                                 12 Haziran 2013
Katılım Bedeli:                             500TL+KDV

Lebib Yalkın aboneleri ve TEHAV üyeleri için katılım bedeli indirimli olup, 425TL+KDV' dir.


Katılımcı Profili

Finans Sektörü Çalışanları, Şirketlerin Finans Bölümü Uzmanları, Hukukçular, Mali Müşavirler.
2 Ciltlik Lebib Yalkın Bankacılık Mevzuatı
her katılımcıya verilecek olup, eğitim sırasında düzenlemeler bu kitaplardan takip edilecektir.

Ön Kayıt Formu için tıklayınız.

Eğitimci Bilgileri

Doç. Dr. Sıtkı Anlam ALTAY
Avusturya Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını Banka Hukuku, doktorasını Anonim Ortaklıklar Hukuku alanında Galatasaray Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 1998 yılından bu yana Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı'nda görevlidir. Yayımlanmış kitapları, ortak eserleri ve makaleleri bulunan Altay, Üniversite'de Ticaret Hukuku'nun çeşitli disiplinlerinin yanı sıra Banka Hukuku derslerini de 2003 yılından bu yana sürdürmektedir.

Katılım Bilgileri

- Katılımcı sayısı sınırlıdır. Başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.
- Katılım bedeli KDV Dahil 590 TL'dir. Lebib Yalkın aboneleri ve TEHAV üyeleri için indirimli katılım bedeli KDV Dahil 500 TL'dir.
- Öğle yemeği, çay-kahve ikramları katılım bedeline dahildir.
- Katılımcılara 2 ciltten oluşan Lebib Yalkın Bankacılık Mevzuatı eğitim öncesinde verilerek, eğitim sırasında güncel mevzuat üzerinde çalışma olanağı sağlanacaktır.
- Program sonunda katılım belgesi verilecektir.
- Önceden bilgilendirmek şartıyla, gerektiğinde eğitimci ya da eğitim yerini değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkımız saklıdır.

- Başvuru için Ön Kayıt Formu 'nun doldurulup 0212 270 04 78 nolu faksa ya da pazarlama@lebibyalkin.com.tr adresine gönderilmesi veya 0212 282 39 00 no' lu telefondan bize ulaşılması gerekmektedir.
Kesin kayıt için ödeme yapılacak Lebib Yalkın Yayımları banka bilgileri aşağıdadır:
Not: Lütfen dekontun açıklama kısmına 'eğitim bedeli' olarak belirtiniz.

AKBANK Gayrettepe Ticari (*)
(789)0001938    IBAN  TR58  0004  6007  8988  8000  0019  38
GARANTİ BANKASI Maslak Bulvar 

(448)1201400    IBAN  TR85  0006  2000  4480  0001  2014  00
YAPI KREDİ BANKASI Sanayi Mah
(854) 70970953 IBAN  TR90  0006  7010  0000  0070  9709  53
İŞ BANKASI Kabataş
(1024) 138600   IBAN  TR40  0006  4000  0011  0240  1386  00
(*) havale masrafı alınmamaktadır.




« Geri