ETKİNLİKLER

02-03 Nisan 2013 - TMS/TFRS ve Uygulamaları Eğitimi


Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından onaylanmış muhasebe ve finansal raporlama standartlarıdır.

Bugün başta uluslararası ve SPK'ya bağlı şirketler olmak üzere ülkemizdeki işletmelerin büyük bir çoğunluğu mali tablolarını UMS/ UFRS standartları doğrultusunda hazırlamaktadır.

1 Temmuz 2012'de yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu gereğince tüm şirketlerde UMS/ UFRS uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/ TFRS), 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

TMS/ TFRS, uygulama sırasında önemli kararlar verilmesini ve derin bir altyapı oluşturulmasını gerekli kılacağından, uygulanmaya başlandığında işletmelerin hazırlıklı olmaları büyük önem taşımaktadır.

Eğitimin Kapsamı

1. Yeni TTK'nın Finansal Raporlamaya Etkileri

2. Kavramsal Çerçeve

3. Finansal Tabloların Düzenlenmesi
   TMS 1-Finansal Tabloların Sunulması
   TMS 8- Muhasebe Politikaları ve Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
   TMS 10- RaporlamaTarihinden Sonra Ortaya Çıkan Olayların Raporlanması
   TMS 7- Nakit Akış Tabloları

4. Hasılat- Maliyet İlişkisi
   TMS 23- Borçlanma Maliyetleri
   TMS 2- Stoklar
   TMS 18- Hasılat

5. Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar
   TMS 16- Maddi Duran Varlıklar
   TMS 17- Kiralama Sözleşmelerinin (Leasing Muhasebesi)
   TMS 38- Maddi Olmayan Duran Varlıklar
   TMS 36- Varlıklarda Değer Düşüklüğü
   TMS 40-Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

6. Finansal Araçlar ve Değer Düşüklüğü
   TMS 39- Finansal Araçların Tanımlanması ve Ölçümü
   TMS 32- Finansal Araçların Sunulması
   TFRS 7- Finansal Araçlar: Dipnotlar
   TFRS 9- Finansal Varlıklar

7. Vergi- Yasal ve Diğer Yükümlülükler

   TMS 37- Karşılıklar-Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Varlıklar
   TMS 19- Çalışan Hakları
   TMS 12- Vergilerin Muhasebeleştirilmesi

8. Finansal Tabloların Konsolidasyonu (Konsolidasyon Aşamaları/ Genel Görünüm)
   TMS 28- İştirakler ve Finansal Yatırımlar
   TMS 31- Ortak Girişimlerdeki Katılım Paylarının Açıklanması
   TMS 27- Finansal Tabloların Konsolidasyonu
   TFRS 3- İşletme Birleşmeleri (Şerefiyeler)
   TFRS 10-11-12 de ilave edilerek karşılaştırılacaktır.

9. TMS/ TFRS Uygulamaları
İlgili standartlar uygulama ağırlıklı anlatılacaktır.

Eğitim Detayları

Tarih: 2-3 Nisan 2013 Saat: 09:00-17:00

Yer: İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesisleri

Son Kayıt: 29 Mart 2013

Katılım Bedeli: 840 TL + KDV

Lebib Yalkın aboneleri ve TEHAV üyeleri için katılım bedeli indirimli olup, 720TL + KDV'dir.

2 Cilt halindeki yayınımız Muhasebe ve Raporlama Standartları Mevzuatı her katılımcıya verilecek olup, eğitim sırasında düzenlemeler bu kitaplardan takip edilecektir.

Katılımcı Profili

Tüm işletmelerin Şirket Ortakları, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları, Mali İşler ve Finans Departmanı Yöneticileri ve Çalışanları, Mali Müşavirleri, Hukuk Müşavirleri ve Avukatlar

Ön Kayıt Formu için tıklayınız.

Eğitimci Bilgileri

Doç. Dr. Volkan Demir

1997 yılında Marmara Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümünü bitirmiştir. 1999 yılında Marmara Üniversitesi, Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dalında, Yüksek Lisansını, 2003 yılında da aynı üniversitede doktorasını tamamlamıştır. 1998 ile 2004 yılları arasında Marmara Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü, Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. 2004 yılında Fransızca için Grenoble/Fransa'da, 2007 yılında da muhasebe alanında araştırmalar için New York/ABD'de bulunmuştur. 2004 yılından itibaren Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2008-2010 ve 2010-Halen Tesmer İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır. 7 adet kitap ile birçok makale ve tebliği bulunan Volkan Demir, evli ve bir çocuk babasıdır; İngilizce bilmektedir. TFRS ve Hesap Planı ile ilgili komisyonlarda görev almış ve halen de almaktadır.Katılım Bilgileri

- Katılımcı sayısı sınırlıdır. Başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.

- Katılım bedeli KDV Dahil 990 TL'dir. Lebib Yalkın aboneleri ve TEHAV üyeleri için indirimli katılım bedeli KDV Dahil 850 TL'dir.

- Öğle yemeği, çay-kahve ikramları katılım bedeline dahildir.

- Katılımcılara 2 ciltten oluşan Lebib Yalkın Muhasebe ve Raporlama Standartları Mevzuatı eğitim öncesinde verilerek, eğitim sırasında güncel mevzuat üzerinde çalışma olanağı sağlanacaktır.

- Program sonunda katılım belgesi verilecektir.

- Önceden bilgilendirmek şartıyla, gerektiğinde eğitimci ya da eğitim yerini değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkımız saklıdır.

- Başvuru için Ön Kayıt Formu 'nun doldurulup 0212 270 04 78 nolu faksa ya da pazarlama@lebibyalkin.com.tr adresine gönderilmesi veya 0212 282 39 00 no' lu telefondan bize ulaşılması gerekmektedir.

Kesin kayıt için ödeme yapılacak Lebib Yalkın Yayımları banka bilgileri aşağıdadır:

Not: Lütfen dekontun açıklama kısmına 'eğitim bedeli' olarak belirtiniz.

AKBANK Gayrettepe Ticari (*) (789)0001938 IBAN TR58 0004 6007 8988 8000 0019 38

GARANTİ BANKASI Maslak Bulvar (448)1201400 IBAN TR85 0006 2000 4480 0001 2014 00

YAPI KREDİ BANKASI Sanayi Mah (854) 70970953 IBAN TR90 0006 7010 0000 0070 9709 53

İŞ BANKASI Kabataş (1024) 138600 IBAN TR40 0006 4000 0011 0240 1386 00

(*) havale masrafı alınmamaktadır.


« Geri