ETKİNLİKLER

16 Eylül 2013 - Yeni Sermaya Piyasası Kanunu Eğitimi


6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu 30.12.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2499 sayılı Kanuna göre köklü değişikliklerin yer aldığı yeni Kanunda tüm konu başlıklarının baştan aşağı yeniden düzenlendiğini söylemek mümkündür.

• Halka arzlarda kayda alma yerine izahnamenin onaylanması sistemine geçilmesi,
• Kamuyu aydınlatma belgelerinden sorumluluk,
• Borsada işlem görme zorunluluğu,
• Kar dağıtımında yeni esaslar,
• Belli koşullar dahilinde imtiyazların ortadan kalkması,
• Ortaklıktan ayrılma ve çıkarma hakkı,
• Sermaye piyasası kurumlarının tanım ve faaliyet esaslarındaki değişiklikler,
• Sermaye piyasası suçları konusunda benimsenen yeni kurallar
konu başlıklarından sadece bazılarıdır.

Lebib Yalkın Yayımları ve Türk Ekonomik Hukuk Araştırmaları Vakfı (TEHAV) işbirliği ile düzenlenecek eğitim programında, yeni Sermaye Piyasası Kanunu'nun sistematiği ve temel düzenleme başlıkları, Kanun'da kabul edilen yeniliklere vurgu yapılarak açıklanacaktır. Bir günlük program, SPK'da halen görev yapmakta olan ve 6362 sayılı Kanun üzerinde başından beri çalışmalar yapmış, uygulama ayağında da tecrübe sahibi bulunan uzmanlar tarafından sunulacaktır.

Eğitimin Kapsamı

1. Genel olarak Sermaye Piyasalarının Fonksiyon ve İşleyiş

2. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun Sistematiği

     • İhraç, İhraççılar, Kamunun Aydınlatılması
     • Sermaye Piyasası Faaliyetleri ve Kurumlar
     • Borsalar, Özdüzenleyici Kuruluşlar, Merkezi Takas ve Saklama Kuruluşları, MKK
     • Denetim ve Tedbirler
     • Kabahatler ve Suçlar
     • Sermaye Piyasası Kurulu

Eğitim Detayları

Tarih: 23 Şubat 2013
Saat: 09:00-17:00
Yer: Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED), Bebek
Son Kayıt: 20 Şubat 2013
Katılım Bedeli: 500 TL + KDV

Lebib Yalkın aboneleri ve TEHAV üyeleri için katılım bedeli indirimli olup, 425 TL + KDV'dir.

2 Ciltlik Lebib Yalkın Sermaye Piyasası Mevzuatı her katılımcıya verilecek olup, eğitim sırasında düzenlemeler bu kitaplardan takip edilecektir.

Katılımcı Profili

Sermaye Piyasası Kurumları Çalışanları, Halka Açık veya Açılmayı Planlayan Şirket Çalışanları, Yatırımcılar, Denetçiler, Mali Müşavirler, Hukukçular.

Ön Kayıt Formu için tıklayınız.

Eğitimci Bilgileri

Ethem SANCAK (SPK Başkanlık Danışmanı)

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünden 1995 yılında mezun olan SANCAK, aynı üniversiteden muhasebe ve finans alanında (2002) ve George Washington Üniversitesi'nden (ABD) finans alanında (2008) yüksek lisans dereceleri aldı. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde bankacılık alanında doktora çalışmaları yapan SANCAK, iş hayatına 1996 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nda başladı. Uzman Yardımcısı, Uzman ve Başuzman olarak 2009 yılı sonuna kadar Denetleme Dairesi'nde çalıştı. SANCAK, 2009 yılı sonunda SPK bünyesinde kurulan Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi'ne başkan olarak atandı. 2009-Ocak 2013 döneminde Daire Başkanlığı görevi yürüten SANCAK halen Başkanlık Danışmanı olarak SPK'da görevine devam etmektedir. SANCAK, ABD'nin SPK muadili kuruluşu olan SEC'den sermaye piyasasında gözetim ve denetim konularında iki ayrı sertifikaya sahiptir. Yeni Sermaye Piyasası Kanunu olan 6362 sayılı Kanun'un SPK bünyesinde taslağının hazırlanmasında aktif görev alan ve TBMM'de ilgili komisyonda ve genel kurulda görüşülmesi dahil tüm aşamalarında bulunan SANCAK, çeşitli üniversitelerde ve finansal kuruluşlarda sermaye piyasası üzerine eğitimler ve seminerler vermektedir. SPK'daki mevcut görevi yanında Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak finans dersleri veren SANCAK, bir dönem İstanbul Aydın Üniversitesi'nde risk yönetimi üzerine yüksek lisans dersleri vermiştir. Ansiklopedik Türev Finansal Araçlar Sözlüğü, Bireysel Tasarruf ve Yatırımları Koruma Rehberi ve SPK yayınlarından çıkmış bir kitap ile birlikte üç yayınlanmış eseri bulunan SANCAK aynı zamanda Sermaye Piyasası Lisanslama, Sicil ve Eğitim A.Ş.'nin (SPL) denetim kurulu üyesidir.

Dr. Gökçen TURAN (SPK Başuzman-Hukukçu)

1975'te Giresun'da doğdu. 1992-1996 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans öğrenimini tamamladı. Aynı fakültede yüksek lisansını 2001 ve doktorasını 2009 yılında Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Anabilim Dalında tamamladı. 2010 yılında University of Sussex School of Law'dan LLM in International Trade Law derecesi alan Dr.Turan'ın yeni TTK'da düzenlenen anonim şirket genel kurul nisapları, ipotekli konut finansmanında çıkarılan menkul kıymetler ve uluslararası yatırım sözleşmelerinde tahkim üzerine hakemli dergilerdeki makaleleri yanında “Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler” adında yayınlanmış kitabı bulunmaktadır. Çeşitli üniversitelerde sermaye piyasası hukuku alanında ders veren Dr.Turan, halen Sermaye Piyasası Kurulu'nda Başuzman Hukukçu olarak görevini sürdürmektedir.

Katılım Bilgileri

- Katılımcı sayısı sınırlıdır. Başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.
- Katılım bedeli KDV Dahil 590 TL'dir. Lebib Yalkın aboneleri ve TEHAV üyeleri için indirimli katılım bedeli KDV Dahil 500 TL'dir.
- Öğle yemeği, çay-kahve ikramları katılım bedeline dahildir.
- Katılımcılara 2 ciltten oluşan Lebib Yalkın Sermaye Piyasası Mevzuatı eğitim öncesinde verilerek, eğitim sırasında güncel mevzuat üzerinde çalışma olanağı sağlanacaktır.
- Program sonunda katılım belgesi verilecektir.
- Önceden bilgilendirmek şartıyla, gerektiğinde eğitimci ya da eğitim yerini değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkımız saklıdır.
- Başvuru için Ön Kayıt Formu'nun doldurulup 0212 270 04 78 nolu faksa ya da pazarlama@lebibyalkin.com.tr adresine gönderilmesi veya 0212 282 39 00 no' lu telefondan bize ulaşılması gerekmektedir.

Kesin kayıt için ödeme yapılacak Lebib Yalkın Yayımları banka bilgileri aşağıdadır:
Not: Lütfen dekontun açıklama kısmına 'eğitim bedeli' olarak belirtiniz.

AKBANK Gayrettepe Ticari (*)
(789)0001938 IBAN TR58 0004 6007 8988 8000 0019 38

GARANTİ BANKASI Maslak Bulvar
(448)1201400 IBAN TR85 0006 2000 4480 0001 2014 00

YAPI KREDİ BANKASI Sanayi Mah
(854) 70970953 IBAN TR90 0006 7010 0000 0070 9709 53

İŞ BANKASI Kabataş
(1024) 138600 IBAN TR40 0006 4000 0011 0240 1386 00

(*) havale masrafı alınmamaktadır.


« Geri