ETKİNLİKLER

16 Ekim 2012 - Yeni Türk Ticaret Kanunu`nun Getirdiği Yenilikler Eğitimi


Eğitim, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'da, 6335 sayılı Kanun ile yapılan tüm değişiklikleri ve yenilikleri kapsamaktadır.

Ülkemiz iş dünyası açısından yeni bir dönem başlatan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, tüm şirketler için uluslararası seviyede düzenlemeler getirmiştir.

Ticari hayatın içinde yer alan kurum ve kişilerin, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni kanunun getirdiği yenilikleri uygulayabilmeleri ve rekabet güçlerini artırmaları için Lebib Yalkın Yayımları ve Türk Ekonomik Hukuk Araştırmaları Vakfı (TEHAV) işbirliği ile düzenlenecek eğitim programının içeriği aşağıda sunulmaktadır:

1. Kanunun Amacı, Karakteristik Özellikleri ve Dayandığı Temel İlkeler

2. Ticari İşletme Alanında Getirilen Yenilikler
      • Ticari İşletme Kavramı ve Ticari İşletmenin Devri
      • Elektronik İşlemler ve Tacirler Arası Bildirimler
      • Fatura
      • Tacirler Arasında Satımlar ve Mal ve Hizmet Tedarikine İlişkin Yeni Kurallar
      • Yeni Muhasebe Düzeni ve Ticari Defterler
      • Haksız Rekabet
      • Acentelik Konusunda Gelişmeler

3. Anonim Şirketler
      • Kuruluş
      • Yönetim Kurulunun Yapılanması
      • Yöneticilerin Sorumluluğu
      • Genel Kurul ve Paysahipliği Hakları
      • Anasözleşme ve Anasözleşme Değişiklikleri
      • Pay Devri
      • Şirketin Kendi Paylarını Edinmesi

4. TMS/TFRSye Geçiş ve Bağımsız Denetim

5. Özellikli İşlemler ve Yeniden Yapılanma
      • Tek Kişilik Şirket
      • Birleşme
      • Bölünme
      • Tür Değişikliği
      • Şirketler Topluluğu

6. Ana Hatlarıyla ve Anonim Şirketlerden Farklı Yönleriyle Limited Şirketler
      • Kuruluş ve Temel Yapılanma
      • Ortaklar Kurulu ve Müdürler
      • Payın Devrine İlişkin Yenilikler
      • Özellikli Kararlar
      • Yan Edim ve Ek Ödeme Yükümlülükleri
      • Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma

Eğitim Detayları

Tarih: 16 Ekim 2012
Saat: 09:00-17:00
Yer: Boğaziçi Üniversitesi  Mezunlar Derneği (BÜMED),
Son Kayıt: 12 Ekim 2012
Katılım Bedeli: 400TL+KDV

Lebib Yalkın aboneleri ve TEHAV üyeleri için katılım bedeli indirimli olup, 350TL+KDV' dir.

3 Ciltlik Lebib Yalkın Ticaret Mevzuatı her katılımcıya verilecek olup, eğitim sırasında düzenlemeler bu kitaplardan takip edilecektir.

Katılımcı Profili
Tüm işletmelerin Şirket Ortakları, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları, Mali İşler ve Finans Departmanı Yöneticileri ve Çalışanları, Mali Müşavirleri, Hukuk Müşavirleri ve Avukatlar.

Ön Kayıt Formu için tıklayınız.

Eğitimci Bilgileri

Dr. Sıtkı Anlam ALTAY

Avusturya Lisesinden ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Yüksek lisansını Banka Hukuku, doktorasını Anonim Ortaklıklar Hukuku alanında Galatasaray Üniversitesinde tamamlamıştır. 1998 yılından bu yana Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalında görevlidir. 1 yazılı kitap, 4 ortak eser niteliğinde kitap, oniki tane makale çalışması mevcuttur. 2005 yılından bu yana TTK Tasarısı ve Yeni TTK üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Katılım Bilgileri

- Katılımcı sayısı sınırlıdır. Başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.

- Katılım bedeli KDV Dahil 472 TL'dir. Lebib Yalkın Aboneleri ve TEHAV üyeleri için indirimli katılım bedeli KDV Dahil 413 TL'dir.

- Öğle yemeği, çay-kahve ikramları katılım bedeline dahildir.

- Katılımcılara 3 ciltten oluşanLebib Yalkın Ticaret Mevzuatı eğitim öncesinde verilerek, eğitim sırasında güncel mevzuat üzerinde çalışma olanağı sağlanacaktır.

- Program sonunda katılım belgesi verilecektir.

- Önceden bilgilendirmek şartıyla, gerektiğinde eğitimci ya da eğitim yerini değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkımız saklıdır.

- Başvuru için Ön Kayıt Formu nun doldurulup 0212 270 04 78 nolu faksa ya da pazarlama@lebibyalkin.com.tr adresine gönderilmesi veya 0212 282 39 00 no' lu telefondan bize ulaşılması gerekmektedir.

Kesin kayıt için ödeme yapılacak Lebib Yalkın Yayımları banka bilgileri aşağıdadır:

Not: Lütfen dekontun açıklama kısmına 'eğitim bedeli' olarak belirtiniz.

AKBANK Gayrettepe Ticari (*)
(789)0001938 IBAN TR58 0004 6007 8988 8000 0019 38

GARANTİ BANKASI Maslak Bulvar
(448)1201400 IBAN TR85 0006 2000 4480 0001 2014 00

YAPI KREDİ BANKASI Sanayi Mah
(854) 70970953 IBAN TR90 0006 7010 0000 0070 9709 53

İŞ BANKASI Kabataş
(1024) 138600 IBAN TR40 0006 4000 0011 0240 1386 00
(*) havale masrafı alınmamaktadır


« Geri