ETKİNLİKLER

11.09.2012 Eğitim: Yeni Türk Borçlar Kanunu


11 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen ve 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte ülkemizde iş yaşamında esaslı değişiklikler getirmektedir. Bu eğitimde, özellikle işletmeleri yakından ilgilendirecek olan önemli yenilik ve değişiklikler, uygulamada önem kazanacak düzenlemeler vurgulanarak ele alınacaktır.

Lebib Yalkın Yayımları ve Türk Ekonomik Hukuk Araştırmaları Vakfı (TEHAV) işbirliği ile düzenlenecek eğitim programı:

- Tüm işletmelerin taraf oldukları sözleşmelerin geçerliliği yönünden önemli değişiklikler içeren genel işlem şartları hükümleri,

- Başta kefalet sözleşmesi olmak üzere kişisel teminat sözleşmelerinin geçerliliğinde ve tâbi olduğu kurallarda önemli değişiklikler getiren yeni hükümler,

- İşletmelerin kusursuz sorumluluğunu ağırlaştıran yeni hükümler,

- Satım, kira ve âdi ortaklık sözleşmelerindeki yeni hükümler,

- Borca katılma, sözleşmeye katılma ve sözleşmenin devri

gibi yeni kurumların da ele alınacağı zengin içerikli eğitim programı, bu kanun hakkında öncelikli olarak bilinmesi gerekenleri kapsamaktadır.

Eğitimin Kapsamı

1. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na Genel Bakış

2. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun Genel Hükümleri

» Borç İlişkisinin Kaynakları
   • Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri
   • Haksız Fiilden Doğan Borç İlişkileri
   • Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri

» Borçların İfası ve İfa Edilmemesinin Sonuçları
   • Borçlu Temerrüdüne İlişkin Düzenlemeler ve TTK Madde 1530 ile Bağlantısı
   • Para Borçlarının İfasında Temerrüde ve Faize İlişkin Düzenlemeler
   • Sorumsuzluk Anlaşmalarına İlişkin Düzenlemeler

» Borçların ve Borç ilişkilerinin Sona Ermesi
   • İbra
   • Kısmi ve Tam İfa İmkânsızlığı
   • Aşırı İfa Güçlüğü
   • Zamanaşımına İlişkin Düzenlemeler

» Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri
   • Alacağın Devri
   • Borcun Üstlenilmesi (Nakli)
   • Düzenlenen Yeni Kurumlar (Borca Katılma, Sözleşmeye Katılma, Sözleşmenin Devri)

3. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun Özel Hükümleri

» Satım Sözleşmesi
» Kefalet Sözleşmesi
» Adi Ortaklık (Joint Venture) Sözleşmesi
» Kira Sözleşmesi
» Teminat Sözleşmesi

Eğitim Detayları

Tarih: 11 Eylül 2012
Saat: 09:00-17:00
Yer: Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED), Bebek
Son Kayıt: 7 Eylül 2012
Katılım Bedeli: 400 TL+KDV
Lebib Yalkın aboneleri ve TEHAV üyeleri için katılım bedeli indirimli olup, 350 TL+KDV' dir.

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununu' nun yer aldığı 2 Ciltlik İlgili Mevzuat Serisi her katılımcıya verilecek olup, eğitim sırasında güncel mevzuat bu kitaplardan takip edilecektir.

Katılımcı Profili

Hukuk Müşavirleri ve Avukatlar, Tüm İşletmelerin Şirket Ortakları, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları, Mali İşler ve Finans Departmanı Yöneticileri ve Çalışanları, Mali Müşavirler.

Ön Kayıt Formu için tıklayınız.

Eğitimci Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. Sabah ALTAY

Lisans eğitimini aldığı Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktorasını Özel Hukuk alanında Marmara Üniversitesi ’nde tamamlamıştır. Aldığı Roche Bursu kapsamında Almanya'nın Hamburg kentinde Max Planck Enstitüsü 'nde çalışmalarda bulundu. 2002 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı'nda öğretim üyeliği yapmakta olup, Yardımcı Doçent ünvanına sahiptir. Akademik çalışmalarına dayalı olarak Borçlar Hukuku, Eşya Hukuku, Teminat Hukuku ve Milletlerarası Satım Hukuku uzmanlık alanları kapsamındadır. Akademik çalışmalarının yanı sıra uygulamaya yönelik çalışmaları, resmi bilirkişilik ve özel danışmanlık görevlerini sürdürmekte olup, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na ilişkin eğitimler vermektedir.

Katılım Bilgileri

- Katılımcı sayısı sınırlıdır. Başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.

- Katılım bedeli KDV Dahil 472 TL'dir. Lebib Yalkın Aboneleri ve TEHAV üyeleri için indirimli katılım bedeli KDV Dahil 413 TL'dir.

- Öğle yemeği, çay-kahve ikramları katılım bedeline dahildir.

- Katılımcılara 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun yer aldığı 2ciltten oluşanLebib Yalkın İcra ve İflas Mevzuatı eğitim öncesinde verilerek, eğitim sırasında güncel mevzuat üzerinde çalışma olanağı sağlanacaktır.

- Program sonunda katılım belgesi verilecektir.

- Önceden bilgilendirmek şartıyla, gerektiğinde eğitimci ya da eğitim yerini değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkımız saklıdır.

- Başvuru için Ön Kayıt Formu ’nun doldurulup 0212 270 04 78 nolu faksa ya da bu web adresine gönderilmesi veya 0212 282 39 00 no' lu telefondan bize ulaşılması gerekmektedir.

Kesin kayıt için ödeme yapılacak Lebib Yalkın Yayımları banka bilgileri aşağıdadır:

Not: Lütfen dekontun açıklama kısmına 'eğitim bedeli' olarak belirtiniz.

AKBANK Gayrettepe Ticari (*)
(789)0001938 IBAN TR58 0004 6007 8988 8000 0019 38

GARANTİ BANKASI Maslak Bulvar
(448)1201400 IBAN TR85 0006 2000 4480 0001 2014 00

YAPI KREDİ BANKASI Sanayi Mah
(854) 70970953 IBAN TR90 0006 7010 0000 0070 9709 53

İŞ BANKASI Kabataş
(1024) 138600 IBAN TR40 0006 4000 0011 0240 1386 00

(*) havale masrafı alınmamaktadır


« Geri