ETKİNLİKLER

21 Mayıs 2016 - Sermaye Piyasası Suç ve Kabahatleri Eğitimi


Halka Açık Şirketler ve Sermaye Piyasası Kurumları Yönetici ve Çalışanları Açısından Sermaye Piyasası Suç ve Kabahatleri Eğitimi:


Eğitimin Amacı:


Yeni Sermaye Piyasası Kanunu, tümüyle yeni kurallarla donatılmıştır. Yeni kurallar, tüm sektör mensuplarını kapsamaktadır. Eski uygulamalar ve eski bilgi seti, Yeni Sermaye Piyasası Kanunu'na uygunluk açısından yeterli olmamaktadır. Bu nedenle, hem halka açık şirketlerin ve sermaye piyasası kurumlarının yönetici ve çalışanlarının bulundukları görevlerin kırmızı ve gri çizgilerini bilmeleri beklenir.


Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak tebliğ formunda yapılan ikincil düzenlemeler, teknik yönleri itibarıyla bir eğitim programı ile ele alınabilecek kadar geniş kapsamlı ve çok yönlü hale gelmiştir. Eğitim programı, aynı zamanda TEHAV Mütevelli Heyeti Üyesi olan SPK eski Piyasa ve Gözetim Dairesi Başkanı Dr. Ethem SANCAK tarafından verilecektir.


Katılımcı Profili:


Bu eğitim programı, bankalar, aracı kurumlar, yatırım fonları ve ortaklıkları ile halka açık şirketlerin her düzeydeki yöneticileri (yönetim kurulu üyeleri, üst düzey idari yöneticiler, müfettişler) ile çalışanlarına yönelik olarak tasarlanmıştır. Eğitim programı mevcut yöneticiler ve denetim sorumluları yanında, bu şirketlerin avukatları, sermaye piyasası koordinatörleri, bağımsız denetim kuruluşları çalışanlarının görev alanlarını da kapsamaktadır.


Eğitim Günü / Saati: 21 Mayıs 2016 / 09:00 - 17:00

Eğitim Yeri: İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Sosyal Tesisleri

Eğitim Ücreti: 700TL+KDV (Lebib Yalkın Abonelerine %15, TEHAV üyelerine %10 indirim uygulanacaktır.)

Eğitim Kapsamı:


1. Sermaye Piyasası Kanunun Genel Perspektifi


Bu bölümde, Sermaye Piyasası Kanunu'nun genel perspektifi ele alınacaktır. Genel perspektif, suç ve kabahatlerin sınırlarının ve amacının anlaşılması açısından önemlidir.


2. Sermaye Piyasasında Kabahatler ve Kabahatlerin Finansal Yönleri


Bu bölümde, Sermaye Piyasası Kanunu'nun kabahatler olarak belirlediği eylemler finansal yönleri ile irdelenecektir. Sermaye Piyasası Kanunu bir hukuk normu olmakla birlikte aynı zamanda finansal bir düzenlemedir. Tebliğler ile detaylandırılan düzenlemelerin piyasa uygulamalarına bakan finansal yönleri vardır. Bu bölümde düzenlemeler, finansal yönleri ile somut olaylarla irdelenecektir.


3. Sermaye Piyasası Suçları ve Suçların Finansal Yönleri


Bu bölümde, sermaye piyasası suçlarının içeriği irdelenecektir. Suçlar, kabahatler ile bağlantılı olduğundan, suç ve kabahatler arasındaki çizgi de çizilecektir. Bu bölümde aynı zamanda suçların unsurları içerisinde işaret edilen finansal işlemlerin mahiyeti açıklanacaktır.


4. Suç ve Kabahatlere Karşı Şirket Bünyesinde Alınabilecek Önlemler


Sermaye Piyasası Kanunu, eskisine göre hem halka açık şirketlerde hem de sermaye piyasası kurumlarında, suç ve kabahatlere karşı aktif bir korunma ve hassasiyet öngörmekte, bunlara karşı aktif politika geliştirilmesine işaret etmektedir. Bu bölümde, hem pratikte hem de şirket organizasyonu içerisinde alınabilecek önlemler üzerinde durulacaktır.

5. Olay Analizleri


Eğitim, suç ve kabahatlere dair iki vaka incelemesi ile desteklenmektedir.


Eğitimci:


Dr. Ethem Sancak:


A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olan SANCAK, aynı üniversiteden muhasebe ve finans alanı ile ABD'de George Washington Üniversitesi'nden finans alanında yüksek lisans ve Marmara Üniversitesi'nden bankacılık alanında doktora derecesi almıştır.


SANCAK, iş hayatına 1996 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nda başlamıştır. Uzman Yardımcısı, Uzman ve Başuzman olarak SPK Denetleme Dairesi'nde çalışan SANCAK, 2009 yılı sonunda Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi'ne başkan olarak atanmış, 2009-2013 döneminde Daire Başkanı, Ocak 2013-Mayıs 2015 döneminde Başkanlık Danışmanı olarak SPK'da görev yapmıştır.6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu'nun SPK bünyesinde taslağının hazırlanmasında, TBMM'de görüşülmesinin tüm aşamalarında aktif görev alan SANCAK, öğretim görevlisi olarak Yeditepe Üniversitesi'nde Türk Sermaye Piyasası, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Finansal Piyasalarda Risk Yönetimi (yüksek lisans), Galatasaray Üniversitesi'nde Matematikçiler İçin Finans ve Marmara Üniversitesi'nde Finansal Sistem Analizi (yüksek lisans) dersleri vermiştir.Finansal konularda çeşitli ticaret mahkemelerinde bilirkişilik görevleri de yapan Dr. SANCAK, tüm SPK lisanslarına sahiptir.« Geri