ETKİNLİKLER

28 Nisan 2016 - Kira Hukuku Eğitimi


Eğitimin Amacı:
Bu eğitimle amaçlanan husus, borç ilişkileri kapsamında kira ilişkisinin daha iyi anlaşılabilmesi, taşınır ve taşınmaz varlıkların kullanımı ve yararlanılmasında Yeni Türk Borçlar Kanunu hükümleri ile ilgili mevzuatın nasıl yeniden ele alındığının görülmesi, çeşitli kira sözleşmesi türlerinin incelenmesidir. Ayrıca bu alanda ortaya çıkan uyuşmazlıklar ve çekişmelerin nasıl çözümleneceği hususları da tartışılacaktır.

Katılımcı Profili:
 
Avukatlar, SMMM ve YMM'ler, Şirketlerin Hukuk, Muhasebe ve Emlak Departmanları, taşınır ve taşınmaz varlıklara sahip bulunan şirket ve vakıfların ilgili yöneticileri ile konuyla ilgili tüm gerçek ve tüzel kişiler

Eğitim Günü / Saati:
 28 Nisan 2016 / 09:00 - 17:00

Eğitim Yeri:
Lebib Yalkın Merkez Ofis

Eğitim Ücreti:
 668TL+KDV (Lebib Yalkın Abonelerine %15 indirim uygulanacaktır).

 

Eğitim Kapsamı:

Lebib Yalkın Yayımları ve Türk Ekonomik Hukuk Araştırmaları Vakfı (TEHAV) işbirliği ile düzenlenecek eğitim programında, Yeni Türk Borçlar Kanuna ve ilgili diğer mevzuata göre KİRA HUKUKU detaylı olarak işlenerek gerek mevzuattaki son yıllardaki önemli değişiklikler incelenecek; gerekse Yargıtay'ın güncel kararları çerçevesinde konu ele alınacaktır.

Kira Hukukuna Giriş

- 818 sayılı eski Borçlar Kanunu ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'ndaki Kira Hükümleri Hakkında Genel Bilgi
- 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun Hakkında Genel Bilgi
Türk Mevzuatı Uyarınca Kiraya İlişkin Hükümlerin Uygulama Alanı
- Zaman Bakımından Uygulama Alanı
- Kira Konusu Bakımından Uygulama Alanı (Konut ve Çatılı İşyeri Kirası ve Adi Kira Sözleşmesi)

Kira Hukuku Uyarınca Borç Kavramı
- Kiracının Borçları

Kira Bedeli ve Yan Giderlerin Ödenmesi Borcu 

Kira Konusunu Sözleşmeye Uygun ve Özenle Kullanma Borcu
- Kiraya Verenin Borçları

Kiraya Verenin Zaptan ve Ayıptan Doğan Sorumluluğu
Vergi ve Benzeri Yükümlülükler

Kira Sözleşmesinde Özel Durumların Değerlendirlmesi
- Kira Sözleşmesi'nin Tapu Sicili'ne Şerhi
- Kiralananda Yenilik veya Değişiklik Yapılması
- Kiralananda Bakım, Tadilat veya Onarım Yapılması
- Kira Sözleşmesinin Süresi ve Erken Fesih Halleri
- Kiralananın Sözleşme Süresinin Bitiminden Önce İadesi
- Kiralananın Sözleşme Sonunda İadesine İlişkin Hükümler

Kira Hukuku Kapsamında Devir
- Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri
- Kira Sözleşmesinin Devri
- Kira Konusunun Devri

Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kiracıyı Koruyucu Nitelikteki Hükümler
- Depozito
- Bağlantılı Sözleşme Yapma Yasağı
- Kiracı Aleyhine Düzenleme Yasağı
- Kira Bedelinin Belirlenmesi ve Uyarlanması (Döviz Cinsinden Belirlenen Kira Bedeli, Kira Süresinin Sonunda Kira Bedeli'ndeki Artışlar)

Kira Sözleşmesinin Sona Erme Sebepleri
- Adi Kira Sözleşmelerinin Sona Erme Sebepleri
- Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarının Sona Erme Sebepleri
Yeni Ev Sahibinin Tahliye Davası Açma İmkanını Kullanılabilmesi İçin Muvazaalı Satış


Eğitimciler:

Doç. Dr. Aslı Makaracı:
Doç. Dr. Aslı Makaracı lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde, üniversite eğitimini Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır. 2000 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2003 yılında Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansını "Taşınır Mallara İlişkin Kampanyalı Satım Sözleşmesi" konusundaki tezi ile almış, 2008 yılında da "Konut Finansman Sisteminde İhraç Edilen Menkul Kıymetler ve Teminatlar" konulu tezi ile Doktor ünvanını kazanmıştır. Son olarak "Taşınır Rehni Sözleşmesi" başlıklı monografiyi 2014 yılında yayınlamıştır. Makaracı Mayıs 2015 yılında Doçent ünvanı almıştır.
Bahçeşehir Üniversitesi'nde idari görevler almakta ve Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi'nde yayın kurulunda yer almaktadır. Yeni Borçlar Kanunu'nda getirilen değişiklilerle ilgili bir çok konferansta tebliğ sunuş, eğitimlerde görev almıştır.
Doç. Dr. Aslı Makaracı, halen Bahçeşehir Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilim dalında Tüketici Hukuku lisans ve yüksek lisans dersleri, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku lisans dersleri, Atipik Sözleşmeler doktora dersleri vermektedir.

Yard. Doç. Dr. Seda Öktem Çevik:

Yard. Doç. Dr. Seda Öktem Çevik,  Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 2002 yılında tamamlamıştır. 2003 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Yüksek lisans eğitimini 2005 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Mobil Telefon Abonelik Sözleşmesi" konusundaki tezi ile tamamlamıştır. Doktora eğitimini ise Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 2010 yılında "Toplu Yapılarda Yönetim " konulu tezi ile tamamlamıştır. Halen Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olup; Borçlar Hukuku, Aile Hukuku ve Kira Hukuku alanında lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir. Yard. Doç. Dr. Seda Öktem Çevik, Yeni Borçlar Kanunu'nda getirilen değişiklilerle ilgili bir çok konferansta tebliğ sunuş, eğitimlerde görev almıştır.
Yard. Doç. Dr. Seda Öktem Çevik, Kira Hukuku alanında  Doçentlik tez yazım aşamasında olup, tez konusunu "Kira Konusunun Devri" oluşturmaktadır.


« Geri