ETKİNLİKLER

13 Şubat 2016 - Enerji Hukuku Eğitimi (Teori, Uygulama ve EPDK Kararları)


Son yıllarda serbestleşen enerji piyasaları beraberinde getirdikleri fırsatlar ile birlikte yeni oluşan, karmaşık, iktisadi ve teknik temelleri olan ve de kapsamlı düzenlemeler nedeniyle yönetilmesi gereken riskleri de ortaya çıkarmaktadır. Diğer taraftan, bu sektöre özgü kurulmuş olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun düzenlemelerine ve denetimine tabi olan enerji piyasalarında idari soruşturmalar ve bunların sonucunda ortaya çıkan idari para cezaları ve/veya yaptırımlar piyasa aktörleri bakımından karşılaşılması arzu edilmeyen, ancak bir o kadar da düzenleyici kurum pratiğinin bir parçası haline gelmiş uygulamalardır. Bu çerçevede, mevcut piyasa yapısı ile bunun sınırlarını ve kısıtlarını belirleyen düzenleyici çerçevenin önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

Lebib Yalkın Yayımları ve Türk Ekonomik Hukuk Araştırmaları Vakfı (TEHAV) işbirliği ile düzenlenen eğitim programında; ilgili mevzuat ile beraber enerji piyasalarında lisanslandırma süreçleri, tarifelendirme esasları, toptan piyasaların işleyiş esasları, ayrıştırma prensipleri, enerji piyasalarında rekabet ile ilgili konularda ortaya çıkmış çarpıcı örnek olaylar konunun kamu ve özel sektör deneyimine sahip uzmanları tarafından sunulacaktır. Eğitim kapsamında, düzenlemeye tabi kılınan elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG piyasaları ayrı ayrı ele alınacaktır. Her bir piyasa bakımından öncelikle piyasanın teknik özellikleri izah edilecek ardından düzenlemeyi gerekli kılan piyasa aksaklıklarına değinilecek ve son olarak da bunların yurt dışında ve Türkiye'de tarihsel süreçte nasıl düzenlendiği, günümüzde karşılaşılan güçlükler detaylı bir şekilde incelenecektir.

Eğitim Saati: 09:30 - 17:30 Eğitim Yeri: Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) / Boğaziçi Üniversitesi, Güney Kampüs Lojman Kapı Yanı 34342 Bebek / İstanbul

E-Fatura ve E-Defter Uygulamaları Eğitimi:

14 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 421 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bazı mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir. 20 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 454 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de, bu kez e-defter ve e-fatura zorunluluğu kapsamına girenler genişletilmiştir.

Eğitim Saati: 09:30 - 17:30

Eğitim Yeri: İzmir Anemon Fuar Otel 1362 Sokak, No:57, 35230 Alsancak İzmir (İzmir Enternasyonel Fuar Karşısı)


« Geri