ETKİNLİKLER

18 Aralık 2015 - Mevzuat Değişiklikleri ve Yargıtay Kararları Işığında İş Hukuku Eğitimi


İş Hukuku, kanunlarda yapılan değişiklikler ve Yargıtayın verdiği yeni kararlarla sürekli gelişen ve değişen bir alandır. Nitekim Yargıtay son yıllarda İş Hukuku alanında verdiği yeni kararlarla bazı konularda önceki görüşünden dönmüş ya da yeni bazı olaylar karşısında görüşlerine açıklık kazandırmıştır. Kuşkusuz bu hususların işverenlerce bilinmesi büyük bir önem taşımaktadır. Bu nedenle işverenlerin bu alanda devamlı olarak kendilerini yenilemeleri gerekmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku da 6331 sayılı Kanunun çıkarılmasından sonra işverenler açısından çok daha büyük önem arz etmeye başlamıştır. Özellikle son yapılan değişiklikler bu alan da sürekli değişmektedir. 6645 sayılı Kanunla bu alandaki idari para cezalarının artırılması da işverenler açısından konunun önemini daha da artırmıştır. Kaldı ki, meydana gelen kazalardan dolayı cezai sorumluluğun da söz konusu olması bu alanda sürekli bilgi tazelenmesini gerekli kılmaktadır.

Bu eğitim bir yandan İş Hukukunun en sorunlu alanlarını oluşturan konularda bilgi vermeyi hem de yukarıda sözü edilen son gelişmeleri yansıtmayı amaçlamaktadır.

Eğitim Kapsamı

- GENEL HÜKÜMLER

• Asıl İşveren-Alt İşveren
• İş Kanununa Göre Asıl İşveren-Alt İşveren Kavramı Unsurları
• Asıl İşin Alt İşverene Verilmesinin Koşulları-Yargıtay Kararları
• Yardımcı İş Kavramı
• Asıl İşin Alt İşveren Kanuna Aykırı Bir Biçimde Verilmesinin Yaptırımı-SGK'ya Yansıması ve Olası İdari-Mali Sonuçları
• Asıl İşveren Alt İşveren Yasakları
• Asıl İşverenin Birlikte Sorumluluğunun Kapsamı-Son Yargıtay Kararları

- İŞ SÖZLEŞMESİ-TÜRLERİ VE İŞİN DÜZENLENMESİ

• İş Sözleşmesi Kavramı
• İş Sözleşmesine Konulabilecek Hükümler
• Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklikler
• Personel Özlük Dosyası
• İş Sözleşmesinin Türleri
• Belirli Belirsiz Süreli
• Kısmi Süreli İş Sözleşmesi
- İhbar ve Kıdem Tazminatı
- Yıllık Ücretli İzin Hakkı
- Eksik Gün Bildirimi ve Puantaj
- Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları
- Prim Ödeme Gün Sayısı
- Eksik Günlerin Borçlandırılması-İsteğe Bağlı Sigortalılık

• Fazla Çalışma Uygulaması
• Kavramı
• Fazla Çalışma Ücretinin İşçinin Ücretinin İçinde Kararlaştırılıp Kararlaştırılamayacağı-Yargıtayın Son Kararları
• Fazla Çalışmanın İspatı Açısından Bordroların Önemi
• Yıllık Ücretli İzin Uygulaması
• Hizmetlerin Birleştirilip Birleştirilemeyeceği
• Yıllık İzin Defteri ya da Kartoteks Sisteminin Önemi
• İnternet Ortamında Yapılan Yıllık İzin Talepleri ve Onaylamaların Geçerliliği Sorunu
• Ücretli-Ücretsiz İzinlerle Mazeret İzinleri
• İşçinin Ücretinden Kesinti Yapılması-Ücret Kesme Cezasının Koşulları

- İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ
• İş Sözleşmesinin Feshi ve İşe İade Davaları
• Haksız Fesih-Geçersiz Fesih-Usulsüz Fesih Kavramları
• İş Kanununa Göre Geçerli Sebepler
• İşçinin Yetersizliği Sebepleri
• İşçinin Davranışları
• İşletmeden Kaynaklanan Nedenler
• Örnek Yargıtay Kararları ve Değerlendirmeler
• İşe İade Davasının Sonuçları
• 4 Aylık Boşta Geçen Süre Ücreti-Hesaplanması
• 4 Aylık Boşta Geçen Süre Ücreti-Kuruma Ek Belge Verilmesi
• İşe Başlatmama Tazminatı
• Diğer Feshe Bağlı Hakların İşe İadede Yeniden Hesaplanması

- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU'NUN GENEL ÇERÇEVESİ

• İşverenlerin Genel Yükümlülükleri
• Risk Değerlendirmesi Yaptırma Yükümlülüğü
• İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğü
• Sağlık Personeli Görevlendirme Yükümlülüğü
• İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Kurma Yükümlülüğü
• İş Kazası Kavramı
     - 5510 Sayılı Kanuna Göre İş Kazası Kavramı
     - 6331 Sayılı Kanuna Göre İş Kazası Kavramı
     - İş Kazasının Bildirimi
     - İş Kazası Halinde İş Hukuku Açısından Yapılması Gerekenler
     - İş Kazasına Uğrayan Sigortalıya SGK Tarafından Yapılan Ödemeler-Bunların İşverenden İstenmesi
• Sağlık Gözetimi (İşe Giriş Raporu-Periyodik Rapor Alınması-Bedelinin İşçiden Alınıp Alınamayacağı)
• İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verme Yükümlülüğü
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Kurma Yükümlülüğü
• Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinin Olduğu Durumda İş Sağlığı ve Güvenliği Konusuna Yansıması Nasıl Olacak?
• İş Kanunu, 5510 Sayılı Kanun ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna Göre İdari Para Cezaları
• İş Kazası ve Meslek Hastalığından Dolayı İşverenlerin/İşveren Vekillerinin Hukuki ve Cezai Sorumlulukları

Katılımcı Profili
• İnsan Kaynakları Uzmanları,
• Personel ve İdari İşler Birimi Çalışanları,
• İş Hukuku Alanında Faaliyet Gösteren Mali Müşavir ve Hukukçular,
• Yöneticiler.

Eğitim Detayları

Tarih: 18 Aralık 2015
Saat: 09:00-17:00
Yer: İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Sosyal Tesisleri
Adres: (Baltalimanı Kemik Hastanesi bitişiği)/ Baltalimanı Mah. Baltalimanı Hisar Cad. No:58 Sarıyer/ İSTANBUL
Son Kayıt: 16 Aralık 2015
Katılım Bedeli: 660.-TL+KDV

LEBİB YALKIN aboneleri ve TEHAV üyelerine %15 indirim uygulanacaktır.

Eğitimci

Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU

İ.Ü. Hukuk Fakültesi mezunu olan Nurşen Caniklioğlu mezuniyetinin ardından M.Ü. Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Bilimsel çalışma yapma amacıyla iki yıl Almanya'da kalan Nurşen Caniklioğlu Türkiye'ye döndükten sonra 1997 yılında doktor oldu ve aynı yıl M.Ü. Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak atandı. 1999-2001 yılları arasında M.Ü. Hukuk Fakültesi'nde dekan yardımcılığı görevini de yürüten Caniklioğlu 2003 yılında doçent, 2011 yılında profesör oldu.
2007-2013 yılları arasında M.Ü. Mevzuat Komisyonu üyeliği, 2010-2013 yılları arasında Hukuk Fakültesi Erasmus Koordinatörü olarak da görev yapan Nurşen Caniklioğlu halen Hukuk Fakültesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Marmara Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesinde lisans, Marmara Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesinde lisansüstü dersleri veren Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu'nun İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında yayınlanmış kitapları ile pek çok makale ve tebliği bulunmaktadır.

Katılım Bilgileri

• Katılımcı sayısı sınırlıdır. Başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.
• Öğle yemeği, çay-kahve ikramları katılım bedeline dahildir.
• Program sonunda katılım belgesi verilecektir.
• Önceden bilgilendirmek şartıyla, gerektiğinde eğitimci ya da eğitim yerini değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkımız saklıdır.
• Katılım bedeli KDV dahil 778,80 TL'dir. Lebib Yalkın aboneleri ve TEHAV üyeleri için indirimli katılım bedeli KDV dahil 662 TL'dir.
• Başvuru için Ön Kayıt Formu'nun doldurulup gönderilmesi veya 0212 282 39 00 no'lu telefondan bize ulaşılması gerekmektedir.

Kesin kayıt için ödeme yapılacak Lebib Yalkın Yayımları banka bilgileri aşağıdadır:

AKBANK Gayrettepe Ticari (*)
(789) 0001938 IBAN TR58 0004 6007 8988 8000 0019 38

GARANTİ BANKASI Akatlar
(1572) 1201400 IBAN TR53 0006 2001 5720 0001 2014 00

YAPI KREDİ BANKASI Oto Sanayi
(651) 70970953 IBAN TR90 0006 7010 0000 0070 9709 53

İŞ BANKASI Kabataş
(1024) 138600 IBAN TR40 0006 4000 0011 0240 1386 00

(*) havale masrafı alınmamaktadır.
Not: Lütfen dekontun açıklama kısmına 'eğitim bedeli' olarak belirtiniz.


« Geri