ETKİNLİKLER

27 Mayıs 2015 - 6645 Sayılı Torba Kanun`la İSG, İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yapılan Önemli Değişiklikler Eğitimi


Bilindiği gibi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku sık sık değişmektedir. Yaşanan büyük iş kazalarından sonra özellikle son dönemde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda da çok sık değişiklik yapılmaya başlanmıştır. Nitekim son dönemde çıkan tüm Torba Kanunlar ile hem İş Kanunu'nda hem Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda hem de İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda değişiklik yapılmıştır. 23 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan ve uygulanmaya başlanan 6645 sayılı Torba Kanun ile değişiklik yapılan bu kanunlardan özellikle İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının güvencesine ilişkin yeni hükümler içermekte, söz konusu kişilerin sorumluluğunu etkileyecek hükümler bulunmakta, özellikle de idari para cezalarında önemli değişiklikler yapılmaktadır. Bunun dışında İş Kanunu'nda da bazı değişiklikler yapılmış, sosyal güvenlik alanında bazı teşvikler de öngörülmüştür.

Lebib Yalkın Yayımları ve Türk Ekonomik Hukuk Araştırmaları Vakfı (TEHAV) işbirliği ile düzenlenecek bu eğitimimizde öncelikle konuya ilişkin temel esaslar ele alınacak, yapılan değişiklikler konunun uzmanı Değerli Akademisyen Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu tarafından aktarılacaktır.

Eğitim Detayları

Tarih: 27 Mayıs 2015
Saat: 13:00-17:00
Yer: İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Sosyal Tesisleri
Adres: Baltalimanı Mah. Baltalimanı Hisar Cad. No:58 Sarıyer/ İSTANBUL
(Baltalimanı Kemik Hastanesi bitişiği)
Son Kayıt: 25 Mayıs 2015
Katılım Bedeli: 450TL+ KDV


Kayıt ol!

Katılımcı Profili

İnsan Kaynakları Uzmanları, Personel ve İdari İşler Birimi Çalışanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, İş Hukuku Alanında Faaliyet Gösteren Mali Müşavir ve Hukukçular, Yöneticiler.

Eğitim Kapsamı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Yapılan Değişiklikler
• İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının sorumluluklarında ortaya çıkacak değişiklikler
• İşyeri hekimi ve özellikle iş güvenliği uzmanının cezai sorumluluğu ve Torba Kanun
• İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının güvencesi-kapsamı
• İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının bildirim yükümlülüğünün kapsamı
• İşin durdurulması sebebine ilişkin değişiklik
• İş kazası ve ihalelerden yasaklanma ilişkisi
• İdari para cezalarında yapılan değişiklikler (işyerinin büyüklüğü ile bağlantısı)
• İş güvenliği uzmanlığı sertifikası ve çalıştırma yükümlülüğüne ilişkin değişiklik
• Maden işyerlerinde sığınma odalarına ilişkin düzenleme
• Çalışanlar İSG kurallarına uymaması halinde işten çıkarılabilecekler mi? Torba Kanunda bu konuda bir düzenleme yapılmaması önemli mi?

İş Kanununda Yapılan Değişiklikler
• Yer altı maden işlerinde çalışma süresi- bunun fazla çalışmaya etkisi
• İşçilere verilmesi gereken mazeret izinleri
• Hangi işlerde gece çalışma süresi 7,5 saati aşabilecek
• 7,5 saatlik çalışma süresinin sınırı var mı? 24 saat üzerinden çalışma yapılması artık mümkün mü?
• Çocuk işçilerle ilgili yapılan değişiklikler

Sosyal Güvenlik Hukukunda Yapılan Değişiklikler
• Bağ-Kur'lularla ilgili değişiklikler neler?
• Ölümlü ve sürekli işgöremezlikle sonuçlanan İş kazasına uğramayan işverenin yararlanabileceği teşvik nedir?
• İş kazasını bildirmemenin yaptırımına yeni bir yaptırım mı eklendi?
• Genç işsizlerin istihdamındaki teşvikten hatalı yararlananlara ilişkin ne gibi değişiklikler yapıldı?
• İşbaşı eğitim programını tamamlayanları çalıştıran işveren nasıl bir teşvikten yararlanabilecekler?

Eğitimciler

Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Nurşen Caniklioğlu, 1984 yılında mezuniyetinin ardından Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Bilimsel çalışma yapma amacıyla iki yıl Almanya'da kalan Nurşen Caniklioğlu Türkiye'ye döndükten sonra 1997 yılında doktor oldu ve aynı yıl Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı'na yardımcı doçent olarak atandı. 1999-2001 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde dekan yardımcılığı görevini yürüten Caniklioğlu, 2003 yılında doçent, 2011 yılında profesör oldu.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans ve lisansüstü dersleri veren Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu'nun İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında yayınlanmış kitapları ile pek çok makale ve tebliği bulunmaktadır.

Katılım Bilgileri

• Katılımcı sayısı sınırlıdır. Başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.
• Çay-kahve ikramları katılım bedeline dahildir.
• Program sonunda katılım belgesi verilecektir.
• Önceden bilgilendirmek şartıyla, gerektiğinde eğitimci ya da eğitim yerini değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkımız saklıdır.
• Katılım bedeli KDV dahil 531 TL'dir. Lebib Yalkın aboneleri ve TEHAV üyeleri için indirimli katılım bedeli KDV dahil 413 TL'dir.
• Başvuru için Ön Kayıt Formu' nun doldurulup gönderilmesi veya 0212 282 39 00 no'lu telefondan bize ulaşılması gerekmektedir.

Kesin kayıt için ödeme yapılacak Lebib Yalkın Yayımları banka bilgileri aşağıdadır:

AKBANK Gayrettepe Ticari (*)
(789) 0001938 IBAN TR58 0004 6007 8988 8000 0019 38

GARANTİ BANKASI Akatlar
(1572) 1201400 IBAN TR53 0006 2001 5720 0001 2014 00

YAPI KREDİ BANKASI Oto Sanayi
(854) 70970953 IBAN TR90 0006 7010 0000 0070 9709 53

İŞ BANKASI Kabataş
(1024) 138600 IBAN TR40 0006 4000 0011 0240 1386 00

(*) havale masrafı alınmamaktadır.

Not: Lütfen dekontun açıklama kısmına 'eğitim bedeli' olarak belirtiniz.


« Geri