ETKİNLİKLER

17-18 Nisan 2015 - Halka Açık Şirketler için Sermaye Piyasası Mevzuatı Eğitimi


Halka Açık Şirketler için
SERMAYE PİYASASI MEVZUATI EĞİTİMİ


Son bir kaç yıllık süreçte genel olarak şirketler hukukunda ve özelde sermaye piyasası mevzuatında devrim niteliğinde değişiklikler olmuştur. 30.12.2012 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile getirilen yenilikler ve Avrupa Birliği müktesebatına uyum ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun geçmiş deneyimlerinin birleştiği bir metin halini almıştır.


Bir çerçeve Kanun olan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, ikincil düzenleme niteliğindeki tebliğlerin de yenilenmesini gerektirmiş, bu durum piyasa katılımcılarının hakim olmakta zorlandığı bir mevzuat seti ile karşılaşmalarına neden olmuştur.


Halka açık şirketlerin sermaye piyasası mevzuatından doğan en temel yükümlülükleri, kamunun aydınlatılması, kurumsal yönetim ve örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine uyumdur. Her üç ana başlık altında da sermaye piyasası mevzuatında önemli değişiklikler olmuştur. Söz konusu mevzuat hükümlerine aykırılık halleri, yüksek idari para cezaları ve/veya cezai yargılamayı gerektiren suç isnatları ile karşılaşılması sonucunu doğurmaktadır.


Bu temel eğitim ile, değerli katılımcılara, yakın tarihli ve kapsamlı bir mevzuat karşısında halka açık şirketlerin temel yükümlülükleri ile ilgili uygulamadan örneklerle detaylı bilgilendirme yapılması suretiyle, uygulamanın doğru yönlendirilmesine ve mevzuatın yanlış ve/veya eksik yorumlanmasından doğabilecek olası ihlallerin önlenmesi amaçlanmaktadır.


Lebib Yalkın Yayımları ve Türk Ekonomik Hukuk Araştırmaları Vakfı (TEHAV) işbirliği ile düzenlenecek bu eğitimimizde konunun değerli uzmanları Av. Hülya Kemahlı ve Av. Erkan Tercan, yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil düzenlemelerin halka açık şirketler için öngördüğü temel yükümlülükleri uygulamadan örnekler vererek katılımcıların bilgisine sunacaklardır.


Eğitim Detayları


Tarih: 17-18 Nisan 2015
Saat: 09:00-17:00
Yer: İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Sosyal Tesisleri
Adres: Baltalimanı Mah. Baltalimanı Hisar Cad. No:58 Sarıyer/ İSTANBUL
(Baltalimanı Kemik Hastanesi bitişiği)
Son Kayıt: 15 Nisan 2015
Katılım Bedeli: 1.350.-TL + KDV

Lebib Yalkın aboneleri ve TEHAV üyeleri için katılım bedeli indirimli olup, 1.100TL+KDV' dir.


Kayıt olmak için tıklayınız.


(Eğitim 2 modül halinde olup, sadece 1. gün veya sadece 2. gün eğitimine katılımınız mümkündür. Bu durumda 1 günlük katılım bedeli 750TL+KDV, Lebib Yalkın Aboneleri ve TEHAV Üyelerine İndirimli 600TL+KDV'dir)


Katılımcı Profili


Sermaye Piyasası Kurumlarının ve Halka Açık Şirketlerin Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetici ve Yetkilileri, Yatırımcılar, Denetçiler, bu alanda çalışan Hukukçular, Mali Müşavirler


Eğitim Kapsamı


Halka Açık Şirketlere İlişkin TEMEL DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KAMUNUN AYDINLATILMASI (17 Nisan 2015)


A) Kurumsal Yönetim Tebliğinin Getirdiği Yükümlülükler
    1. Uygulanması Zorunlu İlkeler
    2. Genel Kurullar
    3. Yönetim Kurulu ve Komiteler
    4. Kurumsal Uyum Raporu
    5. Yatırımcı İlişkileri Birimi Rolü ve Sorumlulukları
    6. Politikalar / Kar Dağıtım Yükümlülüğü


B) Özel Durumlar Tebliğ Kapsamında Özellik Arz Eden Konular ve Bildirim Yükümlülüğü
    1. İçsel Bilgiler
    2. Sürekli Bilgiler
    3. İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi
    4. Açıklamanın Ertelenmesi
    5. Doğrulama Yükümlülüğü
    6. Haber ve Söylentilerin Takibi
    7. Bilgilendirme Politikası


C) Finansal Raporlama Tebliğ Kapsamında Bildirim Yükümlülüğü
    1. Bağımsız Denetim Yükümlülüğü
    2. Yıllık ve Ara Dönem Finansal Raporlar
    3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
    4. Bildirim Yükümlülüğü
    5. Muafiyetler


Halka Açık Şirketlere İlişkin İDARİ VE CEZAİ YAPTIRIMLAR (18 Nisan 2015)


A) İlişkili Taraf İşlemleri
    1. Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı
    2. Önleyici Düzenlemeler
    3. Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağına Uymamanın Sonuçları
    4. Örtülü Kazanç Aktarımı Kalıpları ve Örnek Olaylar


B) Diğer Sermaye Piyasası Suçları
    1. Bilgi Suistimali
    2. Bilgi Belge Vermeme/ Denetimin Engellenmesi
    3. Yasal Defterlerde, Muhasebe Kayıtlarında ve Finansal Tablo ve Raporlarda Usulsüzlük
    4. Sır Saklama Yükümlülüğü


C) İdari Para Cezası Düzenlemeleri
    1. İdari Para Cezası Gerektiren Fiiller
    2. Piyasa Bozucu Eylemler
    3. Para Cezasının Uygulanma Esasları
    4. Problemli Konular
    5. İtiraz Süreçleri


Detaylı Eğitim içeriği için tıklayınız »


Eğitimciler


Av. N. Hülya KEMAHLI


Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Hülya Kemahlı, aynı fakültede "Özel Hukuk, Avrupa Birliği Rekabet Hukuku" Yüksek Lisansı ve Londra Üniversitesi Queen Mary Westfield Collage Hukuk Fakültesi' nde "Şirketler Hukuku" Programını tamamlamıştır.


Çalışma hayatına 1984 yılında Sermaye Piyasası Kurulu' nda Hukuk İşleri Dairesi' nde Uzman Yardımcısı göreviyle başlayıp, 1997-2001 yıllarında Hukuk İşleri Dairesi Başkanı, 2001-2007 yıllarında Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı görevlerinde bulunmuştur. 2000-2007 yıllarında Merkezi Kayıt Kuruluşu Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmüştür. Hülya Kemahlı, 2007 yılında KM Hukuk Bürosu'nu kurmuş olup, muhtelif kurumsal firmalara Sermaye Piyasası Hukuku, Şirketler Hukuku başta olmak üzere hukuki danışmanlık hizmeti vermekte, muhtelif projeler yürütmekte ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.


Av. Erkan TERCAN


Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü' nde "Para, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar" Yüksek Lisansı ve Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology' de "Finansal Hizmetler Hukuku" alanında LLM derecesi bulunan Erkan Tercan, Avrupa Birliği Hukuku alanında doktora programına devam etmektedir. Sermaye Piyasası Hukuku konularında yayınlanmış pek çok çalışması bulunmaktadır.


Sermaye Piyasası Kurulu' nda yaklaşık 13 yıl Denetleme ve Hukuk İşleri Dairelerinde Uzman olarak görev yapan Erkan Tercan, 2010 yılından bu yana kariyerine serbest avukat olarak çalışmaktadır. İstanbul ve New York Barolarına kayıtlıdır. Erkan Tercan, aynı zamanda SMMM Ruhsatına sahiptir. Erkan Tercan, şirketlerin ilgili mevzuata ve kara para düzenlemelerine uyumu, risk gözetimi ve beyaz yaka suçları konularında bilgi ve deneyim sahibi olup, bu konularda eğitim, hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmetleri vermektedir.


Katılım Bilgileri


• Katılımcı sayısı sınırlıdır. Başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.
• 2 Gün Eğitim Katılım Bedeli KDV dahil 1.593 TL'dir. Lebib Yalkın aboneleri ve TEHAV üyeleri için indirimli Katılım Bedeli KDV Dahil 1.298 TL'dir.
Sadece 1. veya 2. güne katılmak isteyenler için 1 günlük Eğitim Katılım Bedeli KDV Dahil 885 TL'dir. Lebib Yalkın aboneleri ve TEHAV üyeleri için indirimli Eğitim Katılım Bedeli KDV Dahil 708 TL'dir.
• Öğle yemeği, çay-kahve ikramları katılım bedeline dahildir.
• Katılımcılara 3 ciltten oluşan Lebib Yalkın Sermaye Piyasası Mevzuatı eğitim öncesinde verilerek, eğitim sırasında güncel mevzuat üzerinde çalışma olanağı sağlanacaktır.
• Program sonunda katılım belgesi verilecektir.
• Önceden bilgilendirmek şartıyla, gerektiğinde eğitimci ya da eğitim yerini değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkımız saklıdır.
• Başvuru için Ön Kayıt Formu' nun doldurulup gönderilmesi veya 0212 282 39 00 no'lu telefondan bize ulaşılması gerekmektedir.


Kesin kayıt için ödeme yapılacak Lebib Yalkın Yayımları banka bilgileri aşağıdadır:

AKBANK Gayrettepe Ticari (*)
(789) 0001938 IBAN TR58 0004 6007 8988 8000 0019 38

GARANTİ BANKASI Akatlar
(1572) 1201400 IBAN TR53 0006 2001 5720 0001 2014 00

YAPI KREDİ BANKASI Oto Sanayi
(854) 70970953 IBAN TR90 0006 7010 0000 0070 9709 53

İŞ BANKASI Kabataş
(1024) 138600 IBAN TR40 0006 4000 0011 0240 1386 00
(*) havale masrafı alınmamaktadır.


Not: Lütfen dekontun açıklama kısmına 'eğitim bedeli' olarak belirtiniz.« Geri