ETKİNLİKLER

03 Nisan 2015 - İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, bazı hükümleri aşamalı olarak hayata geçen kanunun büyük bir bölümü 01.01.2013 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanmıştır. Böylece ilk defa müstakil bir kanun ile kamu ve özel sektör ayrımı gözetilmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alınmıştır. İşyerlerinin yapılan işin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrılması ile çalışanlara yeni haklar tanınmış, bu hakların kullanılabilmesi için işverene yeni yükümlülükler getirilmiştir. 6552 Sayılı Torba Kanun ile de işverenin yükümlülükleri konusu yeni düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca 2014 Aralık ayında işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının çalıştırılma sürelerinde de değişiklik olmuştur.


Şimdi ise İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda tekrar değişiklik yapılması gündemdedir ve konuya ilişkin olarak "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" Meclis gündemindedir. Bu Tasarı ile 6331 sayılı Kanunda yer alan iş güvenliği uzmanları ile iş yeri hekimlerinin görevleri, işin durdurulmasına karar verilen işyerlerinde kolluk kuvvetlerine açık yetki verilmesi, maden işyerlerinde çalışan işçilere yeni imkanlar sağlanması gibi konularda özellikle de idari para cezalarında değişiklik yapılması öngörülmektedir.


6331 sayılı Kanun'un getirdiği yeni kavram, kurum ve uygulamalardan bazıları;

- bütün işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli gibi bazı uzman personelin görev yapacak olması,
- ortak sağlık ve güvenlik birimleri,
- iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme adına yapılacak risk değerlendirmesi ve hazırlanacak acil durum planları,
- çalışanların belli aralıklarla sağlık gözetiminden geçirilmesi,
- iş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıtlarının tutulmasında yeni prosedürler,
- küçük işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri giderlerine devlet desteği,
- çalışanın ciddi ve yakın tehlikeyle karşı karşıya kaldığında çalışmaktan kaçınma hakkı,
- güvenlik raporu ve kaza önleme politika belgesi,
- kanununun uygulanmasını kolaylaştırmak için uygulanacak etkin idari yaptırımlar
olarak sıralanmaktadır.


Lebib Yalkın Yayımları ve Türk Ekonomik Hukuk Araştırmaları Vakfı (TEHAV) işbirliği ile düzenlenecek eğitim programında konunun uzmanı Değerli Akademisyen Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu, güncel mevzuatı Torba Kanunla yapılan değişiklikler ve Tasarı Kanun'da öngörülenler de dahil, hem hukuksal çerçevede hem de mevzuatın uygulama boyutunda detaylı bir şekilde ele alacaktır.


Eğitimin Kapsamı


• İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun genel çerçevesi
• Risk değerlendirmesi yaptırma yükümlülüğü
o Kimler yapabilecek
o Dokümante edilmesi
o Yapmama / yaptırmamanın yaptırımı nedir?
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kimleri kapsıyor - istisnalar kimlerdir?
• İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü
o Yapılması gereken sözleşmeler
o İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının Bakanlığa bildirilmesi,
o İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri
o Diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü
• İşyeri sağlık ve güvenlik birimi kurma yükümlülüğü
o Hangi hallerde kurulacak?
o İşyeri sağlık ve güvenlik biriminde bulunması gereken ekipmanlar
• İşverenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilendirme yükümlülüğü
o Kimleri bilgilendirmek gerekecek?
o Alt işveren işçileri/geçici iş ilişkisine göre çalışanların, müteahhit çalışanlarının durumu
o Bunları nasıl yönetmek lazım?
• İşverenin iş sağlığı ve güvenliği açısından danışma/görüş alma yükümlülüğü
o İş ekipmanı alırken çalışan temsilcisine de sorulacak mı? Satın alma birimi neler yapacak?
o Temsilcinin isteklerini dikkate almak şart mı? İşveren istediği ekipmana karar veremeyecek mi?
o Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alırken de çalışan temsilcisine danışılacak mı? Hizmet alım birimlerinin bu konuda neler yapması gerekir?
• İş kazası kavramı
o 5510 sayılı Kanuna göre iş kazası kavramı
• 6331 sayılı Kanuna göre iş kazası kavramı
o İş kazasının bildirimi
o İş kazasının raporlanması
o Bildirimin yapılacağı makam ve süresi
o 5510 sayılı Kanundaki yükümlülükle bağlantısı
• Sağlık gözetimi - raporu almak gerekiyor mu?
• İş sağlığı ve güvenliği eğitimi verme yükümlülüğü
o Eğitim verme yükümlülüğünün kapsamı
o Yenilenmesi
• Çalışan temsilcisi kavramı
o Sendika temsilcileri ile bağlantısı
o Seçimi/atanması
• İş sağlığı ve güvenliği kurulu
o Kurma yükümlülüğü olan durumlar
o Asıl İşveren alt İşveren ilişkisinin olduğu durumda iş sağlığı ve güvenliği konusuna yansıması nasıl olacak?
o Sorunlar - önerileri
• Faaliyetin durdurulması
• İdari para cezaları
• İş kazası ve meslek hastalığından dolayı işverenlerin/işveren vekillerinin hukuki ve cezai sorumlulukları


Eğitim Detayları


Tarih: 03 Nisan 2015, Cuma
Saat: 09:00-17:00
Yer: Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED), Bebek
Son Kayıt: 1 Nisan 2015, Çarşamba
Katılım Bedeli: 700TL+KDV


Lebib Yalkın aboneleri ve TEHAV üyeleri için katılım bedeli indirimli olup, 550TL+KDV' dir.


Katılımcı Profili


İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, İnsan Kaynakları Uzmanları, Personel ve İdari İşler Birimi Çalışanları, İş Hukuku Alanında Faaliyet Gösteren Mali Müşavir ve Hukukçular, Yöneticiler.


Eğitim bedeli dahilinde her katılımcıya İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının yer aldığı 5 Ciltlik Lebib Yalkın İş Hukuku Mevzuatı verilecektir. Eğitim sırasında mevzuat bu kitaplardan takip edilecektir.


Kayıt olmak için tıklayınız.


Eğitimci Bilgileri


Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU


İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Nurşen Caniklioğlu, 1984 yılında mezuniyetinin ardından Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Bilimsel çalışma yapma amacıyla iki yıl Almanya'da kalan Nurşen Caniklioğlu Türkiye'ye döndükten sonra 1997 yılında doktor oldu ve aynı yıl Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı'na yardımcı doçent olarak atandı. 1999-2001 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde dekan yardımcılığı görevini yürüten Caniklioğlu, 2003 yılında doçent, 2011 yılında profesör oldu.


Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans ve lisansüstü dersleri veren Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu'nun İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında yayınlanmış kitapları ile pek çok makale ve tebliği bulunmaktadır.


Katılım Bilgileri


-Katılımcı sayısı sınırlıdır. Başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.
- Katılım bedeli KDV Dahil 826 TL'dir. Lebib Yalkın aboneleri ve TEHAV üyeleri için indirimli katılım bedeli KDV Dahil 649 TL'dir.
- Öğle yemeği, çay-kahve ikramları katılım bedeline dahildir.
- Katılımcılara 5 ciltten oluşan Lebib Yalkın İş Hukuku Mevzuatı eğitim öncesinde verilerek, eğitim sırasında güncel mevzuat üzerinde çalışma olanağı sağlanacaktır.
- Program sonunda katılım belgesi verilecektir.
- Önceden bilgilendirmek şartıyla, gerektiğinde eğitimci ya da eğitim yerini değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkımız saklıdır.
- Başvuru için Ön Kayıt Formu'nun doldurulup 0212 278 59 68 no'lu faksa ya da pazarlama@lebibyalkin.com.tr adresine gönderilmesi veya 0212 282 39 00 no'lu telefondan bize ulaşılması gerekmektedir.


Kesin kayıt için ödeme yapılacak Lebib Yalkın Yayımları banka bilgileri aşağıdadır:


Not: Lütfen dekontun açıklama kısmına 'eğitim bedeli' olarak belirtiniz.


AKBANK Gayrettepe Ticari (*)
(789)0001938 IBAN TR58 0004 6007 8988 8000 0019 38
GARANTİ BANKASI Akatlar
(1572)1201400 IBAN TR53 0006 2001 5720 0001 2014 00
YAPI KREDİ BANKASI Oto Sanayi
(854) 70970953 IBAN TR90 0006 7010 0000 0070 9709 53
İŞ BANKASI Kabataş
(1024) 138600 IBAN TR40 0006 4000 0011 0240 1386 00
(*) havale masrafı alınmamaktadır.« Geri