ETKİNLİKLER

06 Şubat 2015 - Tüketici Hukuku Eğitimi


1995 yılında yürürlüğe giren 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hk. Kanun tüketicilerin korunmasını özel olarak düzenlemiştir. Aradan geçen zaman içinde bu Kanun önce 2003 yılında önemli şekilde değiştirilmiş, ardından 2007 yılında tekrar değişiklikler yapılmıştır. Ancak bu değişikliklerin de günün değişen şartlarına uymaması ve uygulamada karşılaşılan aksaklıklar nedeniyle, yeni bir kanun ihtiyacı doğmuştur.


Bu amaçla hazırlanan 6502 Sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hk. Kanun, 28.5.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile tüketici hukukunun uygulama alanı ve tüketici mahkemelerinin görev alanları genişlemiştir. Bu gelişme karşısında özellikle bankacılık, finansman sağlama ve inşaat sektörü olmak üzere tüm sektörlerde tüketiciler, üretici, satıcı ve ithalatçı, kredi veren karşısında oldukça geniş bir şekilde korunmaktadır. Bu durum başta hukukçular olmak üzere, tüketici işlemi yapan tüm kesimler için tüketicinin korunmasına ilişkin hükümlerin öğrenilmesi zorunluluğunu doğurmuştur.


Lebib Yalkın Yayımları ve Türk Ekonomik Hukuk Araştırmaları Vakfı (TEHAV) işbirliği ile düzenlenecek bu eğitimimizde konunun uzmanı Değerli Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Aslı Makaracı, yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda yer alan önemli düzenlemeleri, yönetmelikleri ve kanunun uygulama boyutunu yargı kararlarıyla birlikte detaylı bir şekilde ele alacaktır.


Eğitimin Kapsamı


• Tüketici İşlemi Tanımı
   o Tüketici Kavramı
   o Satıcı/ Sağlayıcı/ İthalatçı/ Kredi Veren Kavramı
   o Tüketici İşlemine Örnekler


• Tüketicinin Hak Arama Yolları
   o Tüketici Mahkemesi
   o Tüketici Hakem Heyeti


• Tüketicinin Korunmasına İlişkin Genel İlkeler


• Haksız Şartlar
   o Haksız Şartın Tanımı
   o Haksız Şartın Genel İşlem Koşulu İle Karşılaştırılması
   o Bir Koşulun Haksız Şart Olarak Nitelendirilmesinin Sonucu


• Ayıplı Mal ve Hizmetler
   o Ayıp Kavramı
   o Ayıplı Mal ve Hizmete İlişkin Tüketicinin Hakları


• Önemli Tüketici Sözleşmeleri
   o Taksitle Satım Sözleşmesi
   o Kredi Sözleşmesi
   o Konut Finansman Sözleşmesi
   o Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi
   o İşyeri Dışında Kurulan Sözleşmeler
   o Mesafeli Sözleşme
   o Paket Tur Sözleşmesi
   o Abonelik Sözleşmesi


• Tüketicinin Bilgilendirilmesi ve Korunması
   o Fiyat Etiketi
   o Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu
   o Garanti Belgesi


• Ticari Reklamlar ve Reklam Kurulu
   o Ticari Reklamlar
   o Reklam Kurulu ve Görevleri


Eğitim Detayları


 Tarih:  6 Şubat 2015, Cuma
 Saat:  09:00-17:00
 Yer:  Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED), Bebek
 Son Kayıt:  3 Şubat 2015, Salı
 Katılım Bedeli:  600 TL+KDV

Lebib Yalkın aboneleri ve TEHAV üyeleri için katılım bedeli indirimli olup, 500TL+KDV' dir.


Eğitim bedeli dahilinde her katılımcıya 1 Ciltlik Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Mevzuatı verilecektir. Eğitim sırasında mevzuat bu kitaptan takip edilecektir.


Katılımcı Profili


Firmaların Yönetim Kurulu Üyeleri, Hukuk Müşavirleri, Mevzuat Uyum ve Denetim, Pazarlama, Tüketici İlişkileri, Bilişim Uzmanları, Avukatlar ve Müşavirler.


Başvuru için tıklayınız.


Eğitimci Bilgileri


Yrd. Doç. Dr. Aslı MAKARACI


Yrd. Doç. Dr. Aslı Makaracı lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde, üniversite eğitimini Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır. 2000 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2003 yılında Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansını "Taşınır Mallara İlişkin Kampanyalı Satım Sözleşmesi" konusundaki tezi ile almış, 2008 yılında da "Konut Finansman Sisteminde İhraç Edilen Menkul Kıymetler ve Teminatlar" konulu tezi ile Doktor ünvanını kazanmıştır.


Bahçeşehir Üniversitesi'nde idari görevler almış, yayın kurulunda çalışmıştır. Tüketici Hukuku alanında çok sayıda makaleleri ve kitapları bulunmaktadır. Ayrıca mevzuat değişiklikleri sırasında düzenlenen aydınlatıcı konferanslarda tebliğler sunmuştur (Yeni Borçlar Kanununda Haksız Fiiller ve Satım Sözleşmesi Türleri, Yeni Tüketici Kanununda Haksız Şartlar, Yeni Tüketici Kanununda Ön Ödemeli Konut Satışı...)


Yrd. Doç. Dr. Aslı Makaracı, halen Bahçeşehir Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilim dalında Tüketici Hukuku lisans ve yüksek lisans dersleri, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku lisans dersleri, Atipik Sözleşmeler doktora dersleri vermektedir.

Katılım Bilgileri


- Katılımcı sayısı sınırlıdır. Başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.
- Katılım bedeli KDV Dahil 708 TL'dir. Lebib Yalkın aboneleri ve TEHAV üyeleri için indirimli katılım bedeli KDV Dahil 590 TL'dir.
- Öğle yemeği, çay-kahve ikramları katılım bedeline dahildir.
- Katılımcılara 1 ciltten oluşan Lebib Yalkın Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Mevzuatı eğitim öncesinde verilerek, eğitim sırasında güncel mevzuat üzerinde çalışma olanağı sağlanacaktır.
- Program sonunda katılım belgesi verilecektir.
- Önceden bilgilendirmek şartıyla, gerektiğinde eğitimci ya da eğitim yerini değiştirme, programı iptal etme veya erteleme haklarımız saklıdır.
- Başvuru için Ön Kayıt Formu 'nu doldurup göndermenizi veya 0212 282 39 00 no'lu telefondan bize ulaşmanızı rica ederiz.
Kesin kayıt için ödeme yapılacak Lebib Yalkın Yayımları banka bilgileri aşağıdadır:


Not: Lütfen dekontun açıklama kısmına 'eğitim bedeli' olarak belirtiniz.


AKBANK Gayrettepe Ticari (*)
(789) 0001938 IBAN TR58 0004 6007 8988 8000 0019 38
GARANTİ BANKASI Akatlar
(1572) 1201400 IBAN TR53 0006 2001 5720 0001 2014 00
YAPI KREDİ BANKASI Oto Sanayi
(854) 70970953 IBAN TR90 0006 7010 0000 0070 9709 53
İŞ BANKASI Kabataş
(1024) 138600 IBAN TR40 0006 4000 0011 0240 1386 00
(*) havale masrafı alınmamaktadır.« Geri