ETKİNLİKLER

27-28 Kasım 2014 - Uygulamalı TMS/ TFRS Eğitimi


6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği, bağımsız denetime tabi olan şirketler, 01.01.2013'ten itibaren Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'nı (TMS/TFRS) uygulamaya başlayıp, dönem sonlarında TMS/TFRS'ye uygun finansal tablolar hazırlayarak bağımsız denetimden geçmek zorundadırlar. Mali tabloların yeni standartlara göre hazırlanması için TMS/TFRS uygulamaları konusunda kapsamlı bilgi sahibi olunması gerekmektedir.


Lebib Yalkın Yayımları ve Türk Ekonomik Hukuk Araştırmaları Vakfı (TEHAV) işbirliği ile TMS/TFRS konusunda düzenlenecek eğitim programı tüm detaylarıyla standartların anlatımını içerecek olup, finansal tabloların oluşturulmasına yönelik uygulamaların yapılacağı bir program olacaktır.


Eğitimin Kapsamı


• Yeni TTK'nın Finansal Raporlamaya Etkileri
• Kavramsal Çerçeve
• Finansal Tabloların Düzenlenmesi
• Hasılat- Maliyet İlişkisi
• Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar
• Finansal Araçlar ve Değer Düşüklüğü
• Vergi- Yasal ve Diğer Yükümlülükler
• Finansal Tabloların Konsolidasyonu
• KGK ve SPK Formatlarına Göre Finansal Tablolar
• Finansal Durum Tablosuna İlişkin Uygulamalar
• Kapsamlı Kar/Zarar Tablosuna İlişkin Uygulamalar
• Direkt ve Endirekt Yönteme Göre Nakit Akış Tablosu Uygulamaları
• Şerefiye Hesaplaması
• Özkaynak Yöntemi Kullanılması


Tüm konulara ilişkin ayrı uygulamalar Workshop şeklinde yapılacak olup, katılımcılar basılı materyal üzerinde, takip edebilecek katılımcılar bilgisayar üzerinde çalışabileceklerdir. Bunu takiben Vergiye Esas Olarak Hazırlanan Mizandan TFRS'ye Uygun Mizana Sınıflandırma ve Düzeltmeler yapılacaktır.


Detaylı eğitim kapsamı için tıklayınız.


Eğitim Detayları


 Tarih:  27-28 Kasım 2014
 Saat:  09:00-17:00
 Yer:  Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED), Bebek
 Son Kayıt:  25 Kasım 2014
 Katılım Bedeli:  1.100TL+KDV

Lebib Yalkın aboneleri ve TEHAV üyeleri için katılım bedeli indirimli olup, 950TL+KDV' dir.


Eğitim bedeli dahilinde her katılımcıya 3 Ciltlik Lebib Yalkın Muhasebe ve Raporlama Standartları Mevzuatı verilecektir. Eğitim sırasında mevzuat bu kitaplardan takip edilecektir.


Katılımcı Profili


Mali İşler, Muhasebe ve Finans Departmanı Yöneticileri ve Çalışanları, Bağımsız Denetçiler, Mali Müşavirler.


Başvuru için tıklayınız.


Eğitimci Bilgileri


Doç. Dr. Volkan DEMİR


1997 yılında Marmara Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümünü bitirmiştir. 1999 yılında Marmara Üniversitesi, Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dalında, Yüksek Lisansını, 2003 yılında da aynı üniversitede doktorasını tamamlamıştır. 1998 ile 2004 yılları arasında Marmara Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü, Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. 2004 yılında Fransızca için Grenoble/Fransa'da, 2007 yılında da muhasebe alanında araştırmalar için New York/ABD'de bulunmuştur. 2004 yılından itibaren Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2010 yılında Doçent olan Demir, 2012 yılından itibaren Galatasaray Üniversitesi İşletme Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. 2008-2013 yılları arasında Tesmer İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır. 8 adet kitap, 2 uluslararası kitap bölümü ile ulusal ve uluslararası birçok makale ve tebliği bulunan Volkan Demir, evli ve bir çocuk babasıdır; İngilizce bilmektedir. TFRS ve Hesap Planı ile ilgili komisyonlarda görev almış ve halen de almaktadır.


Katılım Bilgileri


- Katılımcı sayısı sınırlıdır. Başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.
- Katılım bedeli KDV Dahil 1.298 TL'dir. Lebib Yalkın aboneleri ve TEHAV üyeleri için indirimli katılım bedeli KDV Dahil 1.121 TL'dir.
- Öğle yemeği, çay-kahve ikramları katılım bedeline dahildir.
- Katılımcılara 3 ciltten oluşan Lebib Yalkın Muhasebe ve Raporlama Standartları Mevzuatı eğitim öncesinde verilerek, eğitim sırasında güncel mevzuat üzerinde çalışma olanağı sağlanacaktır.
- Program sonunda katılım belgesi verilecektir.
- Önceden bilgilendirmek şartıyla, gerektiğinde eğitimci ya da eğitim yerini değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkımız saklıdır.
- Başvuru için Ön Kayıt Formu'nun doldurulup gönderilmesi veya 0212 282 39 00 no'lu telefondan bize ulaşılması gerekmektedir.


Kesin kayıt için ödeme yapılacak Lebib Yalkın Yayımları banka bilgileri aşağıdadır:
Not: Lütfen dekontun açıklama kısmına 'eğitim bedeli' olarak belirtiniz.


AKBANK Gayrettepe Ticari (*)
(789) 0001938 IBAN TR58 0004 6007 8988 8000 0019 38


GARANTİ BANKASI Akatlar
(1572) 1201400 IBAN TR53 0006 2001 5720 0001 2014 00


YAPI KREDİ BANKASI Oto Sanayi
(854) 70970953 IBAN TR90 0006 7010 0000 0070 9709 53


İŞ BANKASI Kabataş
(1024) 138600 IBAN TR40 0006 4000 0011 0240 1386 00

(*) havale masrafı alınmamaktadır.« Geri