ETKİNLİKLER

18 Kasım 2014 - Torba Kanun ve Yargıtay Kararlarındaki Son Değişikliklerle İş Hukuku Eğitimi


İş Hukuku ya kanunlarda yapılan değişikliklerle ya da özellikle bazı kötüye kullanmalar karşısında Yargıtay'ın verdiği yeni kararlarla, sürekli gelişen ve değişen bir alandır. Nitekim Yargıtay son yıllarda İş Hukuku alanında verdiği yeni kararlarla bazı konularda önceki görüşünden dönmüş ya da yeni bazı olaylar karşısında görüşlerine açıklık kazandırmıştır. Kuşkusuz bu hususların işverenlerce bilinmesi büyük bir önem taşımaktadır.


11.09.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen 6552 sayılı Kanun da İş Kanununda önemli değişiklikler yapmıştır. İşverenlerin bu alanda devamlı olarak kendilerini yenilemeleri gerekmektedir. Bu eğitim bir yandan İş Hukukunun en sorunlu alanlarını oluşturan konularda bilgi vermeyi hem de yukarıda sözü edilen son gelişmeleri yansıtmayı amaçlamaktadır.


Lebib Yalkın Yayımları ve Türk Ekonomik Hukuk Araştırmaları Vakfı (TEHAV) işbirliği ile düzenlenecek eğitim programında konunun uzmanı Değerli Akademisyen Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu, Torba Kanun ve Yargı Kararlarındaki Son Değişikliklerle İş Hukuku mevzuatını hem hukuksal çerçevede değerlendirecek hem de mevzuatın uygulama boyutunu detaylı bir şekilde ele alacaktır.


Eğitimin Kapsamı


I- GENEL HÜKÜMLER


•   Asıl İşveren-Alt İşveren    
      o   İş kanununa göre asıl işveren-alt işveren kavramı unsurları
      o   Asıl işin alt işverene verilmesinin koşulları-Yargıtay kararları
      o   Yardımcı iş kavramı
      o   Asıl işin alt işveren Kanuna aykırı bir biçimde verilmesinin yaptırımı-SGK'ya yansıması ve olası idari-mali sonuçları
      o   Asıl işveren alt işveren yasakları
      o   Alt işveren işyeri açılışının iş müfettişince denetime tabi tutulması ve muvazaa kararı verilmesi halinde müfettiş raporuna itiraz konusunda Torba Kanunda yapılan değişiklikler
      o   Yıllık ücretli izin hakkının denetlenmesi konusunda Torba Kanunla getirilen düzenleme
      o   Kamuda alt işverenlik uyulaması ve kıdem tazminatının hesaplanması
      o   Asıl işverenin birlikte sorumluluğunun kapsamı-Torba Kanundaki son değişiklikler ve Son Yargıtay kararları
•   İşyerinin veya Bir Bölümünün Devri
      o   İşyeri devri kavramı
      o   İşçilerin devre itiraz edip etmeyecekleri sorunu-Türk Ticaret Kanununun getirdiği yenilikler
      o   Devir halinde işçilerin kıdemlerinin hesaplanması
      o   Devrin fesih sebebi olup olmayacağı
      o   İşyeri devrinde işverenlerin birlikte sorumluluğu
      o   Sorumluluğa nelerin dahil olduğu
•   Geçici İş İlişkisi
      o   Geçici iş ilişkisi kavramı
      o   Yapılma koşulları
      o   Geçici iş ilişkisinde işverenlerin sorumlulukları

II- İŞ SÖZLEŞMESİ-TÜRLERİ ve İŞİN DÜZENLENMESİ


•   İş Sözleşmesi Kavramı

•   İş Sözleşmesine Konulabilecek Hükümler

•   Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklikler

•   İş Sözleşmesinin Türleri

      o   Belirli / belirsiz süreli
      o   Kısmi süreli
•   Fazla Çalışma Uygulaması

      o   Fazla çalışma kavramı
      o   Yer altı maden işyerlerinde çalışma süreleri ve fazla çalışma konusunda yapılan değişiklikler
      o   İşçilerin yer altındaki çalışmasının ardından yer üstünde çalışması ile günlük 7,5 saat çalıştırılıp çalıştırılamayacağı
      o   Fazla çalışma ücretinin işçinin ücretinin içinde kararlaştırılıp kararlaştırılamayacağı-Yargıtayın son kararları
      o   Fazla çalışmanın ispatı açısından bordroların önemi
•   Yıllık Ücretli İzin Uygulaması

      o   Hizmetlerin birleştirilip birleştirilemeyeceği
      o   Torba Kanun yıllık izin süresinde neleri değiştirdi
      o   Yıllık izin defteri ya da kartoteks sisteminin önemi
      o   İnternet ortamında yapılan yıllık izin talepleri ve onaylamaların geçerliliği sorunu

III- İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ


•   İş Sözleşmesinin Feshi ve İşe İade Davaları

•   Haksız Fesih-Geçersiz Fesih-Usulsüz Fesih Kavramları

•   İş Kanununa Göre Geçerli Sebepler

      o   İşçinin yetersizliği sebepleri
      o   İşçinin davranışları
      o   İşletmeden kaynaklanan nedenler
      o   Örnek Yargıtay kararları ve değerlendirmeler
•   İkale (Bozma Sözleşmesi) ile İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi

      o   İşçinin işe iade davası açıp açamayacağı
•   Mobbing

      o   Mobbing (psikolojik taciz) nedir?
      o   Mobbinge uğrayan işçinin açabileceği davalar
•   İşe İade Davasının Sonuçları

      o   4 aylık boşta geçen süre ücreti-hesaplanması
      o   4 aylık boşta geçen süre ücreti-Kuruma ek belge verilmesi
      o   İşe başlatmama tazminatı
      o   Diğer feshe bağlı hakların işe iadede yeniden hesaplanması

IV- İŞ KANUNUNDAKİ İDARİ PARA CEZALARI


Eğitim Detayları

Tarih: 18 Kasım 2014, Salı
Saat: 09:00-17:00
Yer: İstanbul Üniversitesi, Baltalimanı Sosyal Tesisleri
Adres: Baltalimanı Mah. Baltalimanı Hisar Cad. No:58 Sarıyer/ İstanbul (Baltalimanı Kemik Hastanesi bitişiği)
Son Kayıt: 14 Kasım 2014, Cuma
Katılım Bedeli: 600TL+KDV

Lebib Yalkın aboneleri ve TEHAV üyeleri için katılım bedeli indirimli olup, 500TL+KDV' dir


Eğitim bedeli dahilinde her katılımcıya 5 Ciltlik Lebib Yalkın İş Hukuku Mevzuatı verilecektir. Eğitim sırasında mevzuat bu kitaplardan takip edilecektir


Katılımcı Profili


İnsan Kaynakları Uzmanları, Personel ve İdari İşler Birimi Çalışanları, İş Hukuku Alanında Faaliyet Gösteren Mali Müşavir ve Hukukçular, Yöneticiler.


Başvuru için tıklayınız.Eğitimci Bilgileri


Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU


İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Nurşen Caniklioğlu, 1984 yılında mezuniyetinin ardından Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Bilimsel çalışma yapma amacıyla iki yıl Almanya'da kalan Nurşen Caniklioğlu Türkiye'ye döndükten sonra 1997 yılında doktor oldu ve aynı yıl Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı'na yardımcı doçent olarak atandı. 1999-2001 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde dekan yardımcılığı görevini yürüten Caniklioğlu, 2003 yılında doçent, 2011 yılında profesör oldu.


Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans ve lisansüstü dersleri veren Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu'nun İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında yayınlanmış kitapları ile pek çok makale ve tebliği bulunmaktadır.


Katılım Bilgileri


- Katılımcı sayısı sınırlıdır. Başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.
- Katılım bedeli KDV Dahil 708 TL'dir. Lebib Yalkın aboneleri ve TEHAV üyeleri için indirimli katılım bedeli KDV Dahil 590 TL'dir.
- Öğle yemeği, çay-kahve ikramları katılım bedeline dahildir.
- Katılımcılara 5 ciltten oluşan Lebib Yalkın İş Hukuku Mevzuatı eğitim öncesinde verilerek, eğitim sırasında güncel mevzuat üzerinde çalışma olanağı sağlanacaktır.
- Program sonunda katılım belgesi verilecektir.
- Önceden bilgilendirmek şartıyla, gerektiğinde eğitimci ya da eğitim yerini değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkımız saklıdır.
- Başvuru için Ön Kayıt Formu 'nun doldurulup gönderilmesi veya 0212 282 39 00 no'lu telefondan bize ulaşılması gerekmektedir.


Kesin kayıt için ödeme yapılacak Lebib Yalkın Yayımları banka bilgileri aşağıdadır:
Not: Lütfen dekontun açıklama kısmına 'eğitim bedeli' olarak belirtiniz.


AKBANK Gayrettepe Ticari (*)
(789) 0001938 IBAN TR58 0004 6007 8988 8000 0019 38


GARANTİ BANKASI Akatlar
(1572) 1201400 IBAN TR53 0006 2001 5720 0001 2014 00


YAPI KREDİ BANKASI Oto Sanayi
(854) 70970953 IBAN TR90 0006 7010 0000 0070 9709 53


İŞ BANKASI Kabataş
(1024) 138600 IBAN TR40 0006 4000 0011 0240 1386 00

(*) havale masrafı alınmamaktadır.


Başvuru için tıklayınız.
« Geri