ETKİNLİKLER

09 Mayıs 2014 - Mevzuattaki Son Değişikliklerle Sosyal Güvenlik Eğitimi`


Bilindiği gibi Sosyal Sigortalar Hukuku sadece Kanuna değil yönetmelik ya da genelgelere hâkimiyeti de gerektiren bir alandır. Bunlarda ise sürekli değişiklik yapılmakta bu nedenle de sosyal güvenlik hukukuna ilişkin bilgilerin sürekli güncellenmesi gerekmektedir. Bu eğitimde yapılan son değişiklikler de dikkate alınarak Sosyal Güvenlik Hukukundaki temel esaslara yer verilecek, özellikle yönetmelik ve genelgelerdeki düzenlemelerle bu alanda çalışanlar için gerekli temel ve aynı zamanda güncel bilgiler üzerinde durulacaktır.


Lebib Yalkın Yayımları ve Türk Ekonomik Hukuk Araştırmaları Vakfı (TEHAV) işbirliği ile düzenlenecek eğitim programında konunun uzmanı Değerli Akademisyen Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu, Mevzuattaki Son Değişikliklerle Sosyal Güvenlik konusunu hem hukuksal çerçevede değerlendirecek hem de mevzuatın uygulama boyutunu detaylı bir şekilde ele alacaktır.


Eğitimin Kapsamı


5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU ve TEMEL SGK EĞİTİMİ


• Sigortalıların Kuruma Bildirilmesi ve bazı özel durumlarda sigortalılık
    - Sigortalıların Kuruma bildirilmesi.
    - Yabancı sigortalılara ilişkin hükümler ve yabancıların Kuruma bildirilmesi ve 2013 yılında yapılan değişiklikler.
    - Şirket ortaklarının sigortalılığında nelere dikkat etmek lazım?
    - Sigortalıların aynı zamanda hem 4/a'lı hem de 4/b'li olması halinde yapılması gerekenler
    - Çırak ve stajyerlere ilişkin yapılması gereken işlemler.
    - Sosyal güvenlik destek primi uygulamaları
    - Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı

• İsteğe bağlı sigortalılık

• İş kazası kavramı (Kanun ve Yargıtay kararları ışığında)
    - 5510 sayılı Kanuna göre iş kazası ve meslek hastalığı kavramı
    - Yargıtay kararları ışığında iş kazası kavramı
    - İşyerinde geçirilen kalp krizi iş kazası olarak mı bildirilmelidir?
    - 6331 sayılı Kanuna göre iş kazası ve meslek hastalığı kavramı
    - İşverenin iş kazasından doğan sorumluluğu

• Meslek hastalığı kavramı

• İş kazası ve meslek hastalığının Kuruma bildirilmesi
    - Bildirim yapılmasında dikkat edilecek hususlar
    - Bildirimin yapılmamasının sonucu
    - 5510 sayılı Kanundaki yaptırım nedir?
    - 6331 sayılı Kanuna göre iş kazası ve meslek hastalığını bildirmemenin yaptırımı nedir?

• Prime esas kazanç kavramı
    - Hangi kazançlardan prim kesilir?
    - Prim kesilmeyecek kazançlar nelerdir?
    - Primden bir kısmı muaf olan kazançlar nelerdir ve muafiyet nasıl hesaplanır?

• İşe iade sonucunda mahkemece ödenen kazançların prime tabi tutulup tutulmayacağı?
    - 4 aylık boşta geçen süre için ödenen paradan prim kesilir mi?
    - Bu konuda dikkat edilmesi gereken esaslar nelerdir? Ne gibi işlemler yapılır?
    - 4-8 aylık ücret tutarındaki kazançtan prim kesilir mi?
    - 2013 Ağustos ayında bu konuda ne gibi değişiklikler yapıldı?

• Prim teşvikleri
    - Yüzde beş oranında prim teşviki
    - Engelli prim teşviki
    - Mesleki eğitim alanların, genç işçi ve kadın işçilerin istihdamında prim teşviki

• Aylık prim ve hizmet belgesi
    - Eksik gün bildirimi nasıl yapılmalı?
    - Eksik gün bildiriminin yapılmasında dikkat edilecek hususlar nelerdir?
    - Kimler Ek 10 belgesinin gönderilmesi yükümlülüğünden muaf, 2013 yılında yapılan değişiklikler.

• Kısa vadeli sigorta kollarında sigortalılara yapılan yardımlar
    - Geçici işgöremezlik ödeneği
    - Hastalık ve analık sigortasında geçici işgöremezlik ödeneğine hak kazanma koşulları
    - Sürekli işgöremezlik geliri-oranı-hesaplanması

• Uzun vadeli sigorta kollarından yapılan yardımlar
    - Malullük aylığı- hak kazanma koşulu-hesaplanması
    - Yaşlılık aylığı- hak kazanma koşulları-hesaplanması
    - Ölüm aylığı-hak sahipleri arasında paylaştırılması-bağlanma koşulları-kesilmesini gerektiren durumlar

• İşsizlik sigortası uygulaması
    - Hangi hallerde işsizlik ödeneği verilir?
    - İşsizlik ödeneği ne kadar süre için verilir?
    - Miktarı nasıl hesaplanır?

• Genel Sağlık Sigortası Uygulaması
    - GSS'li olması gerekenler
    - Gelir testi uygulaması
    - Ödenmesi gereken primler

• Borçlanma yapılması
    - Hangi hallerde borçlanma yapılabilir
    - Borçlanmanın sonucu nedir

• SGK'da idari para cezaları

Eğitim Detayları


Tarih: 09 Mayıs 2014,Cuma
Saat: 09:00-17:00
Yer: Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED), Bebek
Son Kayıt: 07 Mayıs 2014
Katılım Bedeli: 600TL+KDV

 


Lebib Yalkın aboneleri ve TEHAV üyeleri için katılım bedeli indirimli olup, 500TL+KDV' dir.
Eğitim bedeli dahilinde her katılımcıya 6 Ciltlik Lebib Yalkın Sosyal Sigortalar Mevzuatı verilecektir. Eğitim sırasında mevzuat bu kitaplardan takip edilecektir.


Katılımcı Profili


İnsan Kaynakları Uzmanları, Personel ve İdari İşler Birimi Çalışanları, Sosyal Güvenlik Alanında Faaliyet Gösteren Mali Müşavirler, Hukukçular ve Yöneticiler.


Başvuru için tıklayınız


Eğitimci Bilgileri


Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU


İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Nurşen Caniklioğlu, 1984 yılında mezuniyetinin ardından Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Bilimsel çalışma yapma amacıyla iki yıl Almanya'da kalan Nurşen Caniklioğlu Türkiye'ye döndükten sonra 1997 yılında doktor oldu ve aynı yıl Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı'na yardımcı doçent olarak atandı. 1999-2001 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde dekan yardımcılığı görevini yürüten Caniklioğlu, 2003 yılında doçent, 2011 yılında profesör oldu.


Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans ve lisansüstü dersleri veren Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu'nun İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında yayınlanmış kitapları ile pek çok makale ve tebliği bulunmaktadır.


Katılım Bilgileri


- Katılımcı sayısı sınırlıdır. Başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.

- Katılım bedeli KDV Dahil 708 TL'dir. Lebib Yalkın aboneleri ve TEHAV üyeleri için indirimli katılım bedeli KDV Dahil 590 TL'dir.

- Öğle yemeği, çay-kahve ikramları katılım bedeline dahildir.

- Katılımcılara 6 ciltten oluşan Lebib Yalkın Sosyal Sigortalar Mevzuatı eğitim öncesinde verilerek, eğitim sırasında güncel mevzuat üzerinde çalışma olanağı sağlanacaktır.

- Program sonunda katılım belgesi verilecektir.

- Önceden bilgilendirmek şartıyla, gerektiğinde eğitimci ya da eğitim yerini değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkımız saklıdır.

- Başvuru için Ön Kayıt Formu 'nun doldurulup 0212 278 59 68 no'lu faksa ya da pazarlama@lebibyalkin.com.tr adresine gönderilmesi veya 0212 282 39 00 no'lu telefondan bize ulaşılması gerekmektedir.

Kesin kayıt için ödeme yapılacak Lebib Yalkın Yayımları banka bilgileri aşağıdadır:

Not: Lütfen dekontun açıklama kısmına 'eğitim bedeli' olarak belirtiniz.

AKBANK Gayrettepe Ticari (*)
(789)0001938 IBAN TR58 0004 6007 8988 8000 0019 38

GARANTİ BANKASI Maslak Bulvar
(448)1201400 IBAN TR85 0006 2000 4480 0001 2014 00

YAPI KREDİ BANKASI Oto Sanayi
(854) 70970953 IBAN TR90 0006 7010 0000 0070 9709 53

İŞ BANKASI Kabataş
(1024) 138600 IBAN TR40 0006 4000 0011 0240 1386 00

(*) havale masrafı alınmamaktadır.


Başvuru için tıklayınız« Geri