ETKİNLİKLER

14-15 Mart 2014 Uygulamalı TMS/TFRS Eğitimi


6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği, bağımsız denetime tabi olan şirketler, 01.01.2013'den itibaren Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları'nı (TMS/ TFRS) uygulamaya başlayıp, dönem sonlarında TMS/ TFRS'ye uygun finansal tablolar hazırlayarak bağımsız denetimden geçmek zorundadırlar. Mali tabloların yeni standartlara göre hazırlanması için TMS/ TFRS uygulamaları konusunda kapsamlı bilgi sahibi olunması gerekmektedir.


Lebib Yalkın Yayımları ve Türk Ekonomik Hukuk Araştırmaları Vakfı (TEHAV) işbirliği ile düzenlenecek eğitim programı kapsamında,


- Tüm konulara ilişkin ayrı uygulamalar yapılacaktır,
- Uygulamalar basılı materyal üzerinden workshop şeklinde gerçekleşecektir,
- Vergiye esas olarak hazırlanan mizandan TMS/ TFRS'ye uygun mizana sınıflandırma ve düzeltmeler yapılacaktır ve
- Bilgisayar üzerinde uygulamaları gerçekleştirmek isteyen katılımcılar, laptopları ile geldikleri takdirde verilecek Excel tabloları ile eğitimi takip edip, uygulamaları bilgisayarda yapabileceklerdir.


Eğitimin Kapsamı


1. KGK ve SPK Formatlarına Göre Finansal Tablolar


Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Kapsamlı Kar/Zarar Tablosu (Gelir Tablosu)
Nakit Akış Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Dipnotlar


2. Finansal Durum Tablosuna İlişkin Uygulamalar


Stoklar
Maddi Varlıklar
Maddi Olmayan Varlıklar
Değer Düşüklükleri
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Alacaklar
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

Birikmiş İzin Karşılıkları
Kıdem Tazminatı Karşılıkları
Ertelenmiş Gelirler
Borçlar
Krediler
İlişkili Taraf Analizi


3. Kapsamlı Kar/Zarar Tablosuna İlişkin Uygulamalar


Hasılat
Faiz Gelirleri
Finansman Giderleri
Vade Farkı Gelir ve Giderleri
Kambiyo Kar/Zararları
Kapsamlı Kar Analizi
Ertelenmiş Vergi Hesaplaması ve Analizi


4. Direkt ve Endirek Yönteme Göre Nakit Akış Tablosu Uygulamaları


5. Şerifiye Hesaplaması


6. Özkaynak Yöntemi


Eğitim Detayları


Tarih: 14-15 Mart 2014
Saat: 09:30-16:30
Yer: Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED), Bebek

Katılımcı Profili


Mali İşler, Muhasebe ve Finans Departmanı Yöneticileri ve Çalışanları, Bağımsız Denetçiler, Mali Müşavirler


Ön Kayıt Formu için tıklayınız.


Eğitim Broşürü için tıklayınız.


Son Kayıt: 12 Mart 2014
Katılım Bedeli: 1.100.-TL + KDV
Lebib Yalkın aboneleri, TEHAV üyeleri ve TMS/TFRS ilk eğitimimize katılmış olanlar için katılım bedeli indirimli olup, 950.-TL + KDV'dir.
3 Cilt halindeki yayınımız Muhasebe ve Raporlama Standartları Mevzuatı her katılımcıya verilecek olup, eğitim sırasında düzenlemeler bu kitaplardan takip edilecektir.

Eğitimci Bilgileri


Doç. Dr. Volkan Demir


1997 yılında Marmara Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümünü bitirmiştir. 1999 yılında Marmara Üniversitesi, Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dalında, Yüksek Lisansını, 2003 yılında da aynı üniversitede doktorasını tamamlamıştır. 1998 ile 2004 yılları arasında Marmara Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü, Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. 2004 yılında Fransızca için Grenoble/Fransa'da, 2007 yılında da muhasebe alanında araştırmalar için New York/ABD'de bulunmuştur. 2004 yılından itibaren Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2010 yılında Doçent olan Demir, 2012 yılından itibaren Galatasaray Üniversitesi İşletme Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.


2008-2013 yılları arasında Tesmer İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır. 8 adet kitap, 2 uluslararası kitap bölümü ile ulusal ve uluslararası birçok makale ve tebliği bulunan Volkan Demir, evli ve bir çocuk babasıdır; İngilizce bilmektedir. TFRS ve Hesap Planı ile ilgili komisyonlarda görev almış ve halen de almaktadır.


Katılım Bilgileri


- Katılımcı sayısı sınırlıdır. Başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.


- Katılım bedeli KDV Dahil 1.298 TL'dir. Lebib Yalkın aboneleri, TEHAV üyeleri ve TMS / TFRS İlk eğitimimize katılmış olanlar için indirimli katılım bedeli KDV Dahil 1.121 TL'dir.


- Öğle yemeği, çay-kahve ikramları katılım bedeline dahildir.


- Katılımcılara 3 ciltten oluşan Lebib Yalkın Muhasebe ve Raporlama Standartları Mevzuatı yayınımız eğitim öncesinde verilerek, eğitim sırasında güncel mevzuat üzerinde çalışma olanağı sağlanacaktır.


- Program sonunda katılım belgesi verilecektir.


- Önceden bilgilendirmek şartıyla, gerektiğinde eğitimci ya da eğitim yerini değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkımız saklıdır.


- Başvuru için Ön Kayıt Formu 'nun doldurulup 0212 270 04 78 nolu faksa ya da pazarlama@lebibyalkin.com.tr adresine gönderilmesi veya 0212 282 39 00 no' lu telefondan bize ulaşılması gerekmektedir.


Kesin kayıt için ödeme yapılacak Lebib Yalkın Yayımları banka bilgileri aşağıdadır:


Not: Lütfen dekontun açıklama kısmına 'eğitim bedeli' olarak belirtiniz.


AKBANK Gayrettepe Ticari (*)
(789)0001938 IBAN TR58 0004 6007 8988 8000 0019 38

GARANTİ BANKASI Maslak Bulvar
(448)1201400 IBAN TR85 0006 2000 4480 0001 2014 00

YAPI KREDİ BANKASI Oto Sanayi
(854) 70970953 IBAN TR90 0006 7010 0000 0070 9709 53

İŞ BANKASI Kabataş
(1024) 138600 IBAN TR40 0006 4000 0011 0240 1386 00

(*) havale masrafı alınmamaktadır.« Geri