Etkinlik Programı
31 Mart - 06 Mayıs Sermaye Piyasaları Hukuku Sertifika Programı

22-25 Mart 2018 Sermaye Piyasaları Hukuku ve Güncel Gelişmeler Semineri

17 Şubat - 25 Mart 2018 Uluslararası Ekonomi Hukuku Sertifika Programı II

4 Kasım - 24 Aralık 2017

21 Mayıs 2016 - Sermaye Piyasası Suç ve Kabahatleri Eğitimi

28 Nisan 2016 - Kira Hukuku Eğitimi

11 Mar 2016 - 12 Mar 2016 Türkiye Muhasebe Ve Finansal Raporlama Standartları Eğitimi

25 Şubat 2016 - Sosyal Güvenlik Eğitimi

13 Şubat 2016 - Enerji Hukuku Eğitimi (Teori, Uygulama ve EPDK Kararları)

16 Ocak 2016 - Uygulamacılardan Rekabet Hukuku Eğitimi: Teori ve Pratik (Mevzuat, Uygulama ve Örnek Kararlar)

18 Aralık 2015 - Mevzuat Değişiklikleri ve Yargıtay Kararları Işığında İş Hukuku Eğitimi

10 Aralık 2015 - İşletme Bütçeleri Eğitimi

21 Kasım 2015 - Opsiyon Sözleşmeleri ve Diğer Türev Finansal Araçların Hukuki Boyutları Eğitimi

27 Mayıs 2015 6645 Sayılı Torba Kanun`la İSG, İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yapılan Önemli Değişiklikler Eğitimi

17-18 Nisan 2015 - Halka Açık Şirketler için Sermaye Piyasası Mevzuatı Eğitimi

03 Nisan 2015 - İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi

6 Şubat 2015 - Tüketici Hukuku Eğitimi

19 Aralık 2014 - Torba Kanun`un Getirdikleriyle İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi

11 Aralık 2014 - Elektronik Ticaret Hukuku ve Uygulamaları Eğitimi

27-28 Kasım 2014 - Uygulamalı TMS/ TFRS Eğitimi

18 Kasım 2014 - Torba Kanun ve Yargıtay Kararlarındaki Son Değişikliklerle İş Hukuku Eğitimi

06 Kasım 2014 - Torba Kanun`un Sosyal Güvenlik Alanında Getirdikleri Semineri

26 Eylül 2014 - İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuat Eğitimi

04 Haziran 2014 - Bilişim/E-Ticaret Hukuku ve Uygulamaları Eğitimi

09 Mayıs 2014 - Mevzuattaki Son Değişikliklerle Sosyal Güvenlik Eğitimi`

11 Nisan 2014 - Mevzuat ve Yargıtay Kararlarındaki Son Değişikliklerle İş Hukuku Eğitimi

14-15 Mart 2014 Uygulamalı TMS/TFRS Eğitimi

04 Şubat 2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi

10 Aralık 2013 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi

29 Haziran 2013 Yeni Sermaye Piyasası Kanunu`nda Tedbirler, Suç ve Cezalar Eğitimi

14 Haziran 2013 Bankacılık Hukuku Eğitimi

11 Mayıs 2013 Gayrimenkul Hukuku Alanındaki Yenilikler Eğitimi

2-3 Nisan 2013 Eğitim: TMS/TFRS ve Uygulamaları Eğitimi

23.02.2013 Yeni Sermaya Piyasası Kanunu Eğitimi

16.02.2013 Yeni Sermaya Piyasası Kanunu Eğitimi

30.11.2012 Rekabet Hukuku Eğitimi (Teori, Uygulama ve Rekabet Kurulu Kararları)

28.11.2012 Yeni TTK`da Genel Kurullara İlişkin Yenilikler ve Elektronik Genel Kurullar Semineri

08.11.2012 İş Hukuku Uygulamasında Yeni Borçlar Kanunu Eğitimi

2-3 Kasım 2012 Eğitim: TMS/TFRS ve Uygulamaları Eğitimi

16.10.2012 Eğitim: Yeni Türk Ticaret Kanunu`nun Getirdiği Yenilikler

28-29 Eylül 2012 Eğitim: Yeni Türk Borçlar Kanunu

11.09.2012 Eğitim: Yeni Türk Borçlar Kanunu

09.08.2012 Eğitim: Yeni Türk Ticaret Kanunu`nun Getirdiği Yenilikler

TMS/TFRS ve Uygulamaları Eğitimi 29-30 Mayıs 2012’de Gerçekleştirildi.

Yeni TTK`nın Getirdiği Yenilikler Eğitimi 11 Nisan 2012’de Gerçekleştirildi.

08 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu Konferansı

Yeni TTK`nın Getirdiği Yenilikler Eğitimi İzmir’de 23 Aralık 2011’de Gerçekleşti.

Yeni TTK`nın Getirdiği Yenilikler Eğitimimiz 29 Kasım 2011`de Gerçekleşti.

Uygulamalı TMS/ TFRS Eğitimi 6 -7 Temmuz 2011 Tarihlerinde Düzenlendi.

Uygulamalı TMS/ TFRS Eğitimi 1 - 2 Haziran 2011 Tarihlerinde Düzenlendi.

TEHAV Olağan Genel Kurul Toplantısı Baltalimanı Sosyal Tesislerinde Yapıldı.

"Vakıfların Resmi Senetlerine Yansıyan Kurucu İradesinin Korunması ve Sürdürülmesi"

Teoride ve Uygulamada Hukuksal Etik

TEHAV Olağan Genel Kurul Toplantısı - Genel Kurul

Terör Karşısında Ceza ve Ceza Yargılaması Hukukunun Özellikleri, Karşılaştırmalı Hukukta Terör Suçları, Terör Karşısında Hazırlık Hareketleri ve Suça İştirakin Değerlendirilmesi, Uluslar Arası Hukukta Terörizm, Terörizm Finansmanı, Terör Suçlarında Ceza Y

Türk Medeni Kanunu ve Vakıflar Kanunun`da Yeni Vakıf `lara İlişkin Değişiklikler ve Uygulama

Sermaye Piyasası Suç ve Kabahatleri Eğitimi

Yeni Türk Ticaret Kanunu`nun Finansal Raporlama Alanında Getirdikleri: Uygulamalı TMS/TFRS Eğitimi


Başkanın Mesajı
TEHAV'ın misyonu iş ve ekonomik ilişkilerin getirdiği sorunları çözümleme amacıyla ticari, sınai ve mali hukuk açısından düzenlenen kuralların ahenkleştirilmesine, tanıtılmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmaktır.

Misyonumuz ve Hedeflerimiz
TEHAV'ın misyonu iş ve ekonomik ilişkilerin getirdiği sorunları çözümleme amacıyla ticari, sınai ve mali hukuk acısından düzenlenen kuralların ahenkleştirilmesine, tanıtılmasına ve geliştirilmesine yardimcı olmaktır... Aynı zamanda ticari, sınai ve mali alanlarda çalışan iş adamlarını ve hukukçuları bıraraya getirerek bilgi ve deneyimlerini değerlendirmek ve...
Aynı zamanda ticari, sinai ve mali alanlarda çalışan iş adamlarını ve hukukçuları biraraya getirerek bilgi ve deneyimlerini değerlendirmek ve Türkiye'nin kalkınmasına bilinçli ve yapıcı katkıda bulunmak TEHAV'in birinci önceliğidir.
TEHAV bu ana misyonuna yönelik olarak kamuoyunu ve diğer ilgilileri aydınlatıcı seminer, konferans, panel ve benzeri toplantıları düzenlemekte ve raporlar yayınlamaktadır.

Haber ve Duyuru