Etkinlik Programı
29 Kasım 2019 - Vakfın 50. yıl Kutlaması

22-25 Mart 2018 Sermaye Piyasaları Hukuku ve Güncel Gelişmeler Semineri

31 Mart - 06 Mayıs 2018 Sermaye Piyasaları Hukuku Sertifika Programı

17 Şubat - 25 Mart 2018 Uluslararası Ekonomi Hukuku Sertifika Programı II

04 Kasım - 24 Aralık 2017 - Uluslararası Ekonomi Hukuku Sertifika Programı I

06 Ekim 2016 - ‘Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler’

21 Mayıs 2016 - Sermaye Piyasası Suç ve Kabahatleri Eğitimi

28 Nisan 2016 - Kira Hukuku Eğitimi

24 Mart 2016 - Kira Hukuku Eğitimi

11 Mart 2016 - 12 Mart 2016 Türkiye Muhasebe Ve Finansal Raporlama Standartları Eğitimi

25 Şubat 2016 - Sosyal Güvenlik Eğitimi

13 Şubat 2016 - Enerji Hukuku Eğitimi (Teori, Uygulama ve EPDK Kararları)

16 Ocak 2016 - Uygulamacılardan Rekabet Hukuku Eğitimi: Teori ve Pratik (Mevzuat, Uygulama ve Örnek Kararlar)

18 Aralık 2015 - Mevzuat Değişiklikleri ve Yargıtay Kararları Işığında İş Hukuku Eğitimi

10 Aralık 2015 - İşletme Bütçeleri Eğitimi

21 Kasım 2015 - Opsiyon Sözleşmeleri ve Diğer Türev Finansal Araçların Hukuki Boyutları Eğitimi

27 Mayıs 2015 - 6645 Sayılı Torba Kanun`la İSG, İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yapılan Önemli Değişiklikler Eğitimi

17-18 Nisan 2015 - Halka Açık Şirketler için Sermaye Piyasası Mevzuatı Eğitimi

03 Nisan 2015 - İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi

06 Şubat 2015 - Tüketici Hukuku Eğitimi

19 Aralık 2014 - Torba Kanun`un Getirdikleriyle İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi

11 Aralık 2014 - Elektronik Ticaret Hukuku ve Uygulamaları Eğitimi

27-28 Kasım 2014 - Uygulamalı TMS/ TFRS Eğitimi

18 Kasım 2014 - Torba Kanun ve Yargıtay Kararlarındaki Son Değişikliklerle İş Hukuku Eğitimi

06 Kasım 2014 - Torba Kanun`un Sosyal Güvenlik Alanında Getirdikleri Semineri

26 Eylül 2014 - İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuat Eğitimi

04 Haziran 2014 - Bilişim/E-Ticaret Hukuku ve Uygulamaları Eğitimi

09 Mayıs 2014 - Mevzuattaki Son Değişikliklerle Sosyal Güvenlik Eğitimi`

11 Nisan 2014 - Mevzuat ve Yargıtay Kararlarındaki Son Değişikliklerle İş Hukuku Eğitimi

14-15 Mart 2014 Uygulamalı TMS/TFRS Eğitimi

13 Mart 2014 - TMS/TFRS’ye Giriş

04 Şubat 2014 - İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi

10 Aralık 2013 - İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi

23 Eylül 2013 - Yeni Sermaya Piyasası Kanunu Eğitimi

16 Eylül 2013 - Yeni Sermaya Piyasası Kanunu Eğitimi

29 Haziran 2013 - Yeni Sermaye Piyasası Kanunu`nda Tedbirler, Suç ve Cezalar Eğitimi

14 Haziran 2013 - Bankacılık Hukuku Eğitimi

24 Mayıs 2013 - Bankacılık Hukuku

11 Mayıs 2013 - Gayrimenkul Hukuku Alanındaki Yenilikler Eğitimi

02-03 Nisan 2013 - TMS/TFRS ve Uygulamaları Eğitimi

26 Aralık 2012 - AB-Türkiye İlişkileri

30 Kasım 2012 Rekabet Hukuku Eğitimi (Teori, Uygulama ve Rekabet Kurulu Kararları)

28 Kasım 2012 - Yeni TTK`da Genel Kurullara İlişkin Yenilikler ve Elektronik Genel Kurullar Semineri

08 Kasım 2012 - İş Hukuku Uygulamasında Yeni Borçlar Kanunu Eğitimi

02-03 Kasım 2012 - TMS/TFRS ve Uygulamaları Eğitimi

16 Ekim 2012 - Yeni Türk Ticaret Kanunu`nun Getirdiği Yenilikler Eğitimi

28-29 Eylül 2012 Eğitim: Yeni Türk Borçlar Kanunu Eğitimi

16-17 Eylül 2012 - İleri Seviyede TMS/TFRS Uygulamaları Eğitimi

11 Eylül 2012 - Yeni Türk Borçlar Kanunu Eğitimi

09 Ağustos 2012 - Yeni Türk Ticaret Kanunu`nun Getirdiği Yenilikler Eğitimi

29-30 Mayıs 2012 - TMS/TFRS ve Uygulamaları Eğitimi

11 Nisan 2012 - Yeni TTK`nın Getirdiği Yenilikler Eğitimi

29 Şubat 2012 - Yeni Türk Borçlar Kanunu Eğitimi

08 Şubat 2012 - Yeni Türk Ticaret Kanunu Konferansı

23 Aralık 2011 - Yeni TTK`nın Getirdiği Yenilikler Eğitimi (İzmir)

29 Kasım 2011 - Yeni TTK`nın Getirdiği Yenilikler Eğitimi

06-07 Temmuz 2011 - Yeni Türk Ticaret Kanunu`nun Finansal Raporlama Alanında Getirdikleri: Uygulamalı TMS/ TFRS Eğitimi

01-02 Haziran 2011 - Yeni Türk Ticaret Kanunu`nun Finansal Raporlama Alanında Getirdikleri: Uygulamalı TMS/ TFRS Eğitimi

07 Mayıs 2011 - Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

19 Mart 2011 - TEHAV Olağan Genel Kurul Toplantısı Baltalimanı Sosyal Tesislerinde Yapıldı.

09 Aralık 2010 Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Paneli (Ankara)

28 Nisan 2010 - Teoride ve Uygulamada Hukuksal Etik

24 Aralık 2009 Terör Karşısında Ceza ve Ceza Yargılaması Hukukunun Özellikleri Paneli

20 Kasım 2008 - Türk Medeni Kanunu ve Vakıflar Kanunun`da Yeni Vakıf `lara İlişkin Değişiklikler ve Uygulama


Başkanın Mesajı
TEHAV'ın misyonu iş ve ekonomik ilişkilerin getirdiği sorunları çözümleme amacıyla ticari, sınai ve mali hukuk açısından düzenlenen kuralların ahenkleştirilmesine, tanıtılmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmaktır.

Misyonumuz ve Hedeflerimiz
TEHAV'ın misyonu iş ve ekonomik ilişkilerin getirdiği sorunları çözümleme amacıyla ticari, sınai ve mali hukuk acısından düzenlenen kuralların ahenkleştirilmesine, tanıtılmasına ve geliştirilmesine yardimcı olmaktır... Aynı zamanda ticari, sınai ve mali alanlarda çalışan iş adamlarını ve hukukçuları bıraraya getirerek bilgi ve deneyimlerini değerlendirmek ve...
Aynı zamanda ticari, sinai ve mali alanlarda çalışan iş adamlarını ve hukukçuları biraraya getirerek bilgi ve deneyimlerini değerlendirmek ve Türkiye'nin kalkınmasına bilinçli ve yapıcı katkıda bulunmak TEHAV'in birinci önceliğidir.
TEHAV bu ana misyonuna yönelik olarak kamuoyunu ve diğer ilgilileri aydınlatıcı seminer, konferans, panel ve benzeri toplantıları düzenlemekte ve raporlar yayınlamaktadır.

Haber ve Duyuru